Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

KPN brengt the wireless factory naar het High Tech Software Cluster

06 september 2019

For English read below

KPN is lid geworden van het High Tech Software Cluster (HTSC) en erkent daarmee het groeiende belang van sterk geïntegreerde hardware, software en netwerksystemen om industriële apparatuur te verbinden en te combineren tot een nieuwe generatie van cyber-fysieke systemen in draadloze fabrieken: the wireless factory. Het cluster, bestaande uit een dertigtal software ontwikkelende bedrijven is gevestigd in het Software Competence Center (SCC) op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Het SCC biedt dé plek voor bedrijven in de maakindustrie om inzicht te krijgen in de veranderende rol van software, te experimenteren en aan de slag te gaan met innovaties die je toekomst zeker stellen.

Paul Cobben, sector developer over toetreding KPN tot HTSC: “5G Wireless factories drijven de factories of the future en KPN is verheugt dat we binnen het HTSC hiermee aan de slag gaan door het slim combineren van innovatieve hardware, netwerken en software”.

Het High Tech Software Cluster is sterk vertegenwoordigd in het Smart Industry ecosysteem (maakindustrie), een focussector voor KPN. KPN ziet aansluiting bij het cluster, dat tevens de officiële status van Smart Industry fieldlab heeft, rondom het implementeren van een wireless factory gebaseerd op 4G/5G technologie. Hierbij is de samenwerking tussen hardware, netwerken en software key voor succes om relevante Smart Industry toepassingen te ontwikkelen voor de industrie.

Jacob Groote, EVP 5G:  “Onze maakindustrie is de motor van de Nederlandse economie, we zijn trots dat we in Eindhoven binnen het HTSC op de Brainport Industries Campus de meerwaarde van 5G in fabrieksomgevingen gaan aantonen”.

Wat betreft toepassingen kun je denken aan concepten voor lokalisatie, virtualisatie, digital twin, grootschalige inzet van draadloze sensoren en relevante algoritmes voor slim en voorspellend onderhoud en aanverwante procesoptimalisaties in de productieomgeving.

Van links naar rechts: Paul Cobben (Sector Developer KPN), Jacob Groote (EVP 5G KPN), Wim Renders (Manager High Tech Software Cluster) en Robert Howe (CEO Verum en stuurgroeplid HTSC).

__________________________________________________________________________________________________________________

KPN brings the Wireless Factory to the High Tech Software Cluster

In recognition of the growing importance of highly integrated hardware, software and network systems to connect and combine industrial equipment into a new generation of cyber-physical systems - the wireless factory, KPN has become a member of the High Tech Software Cluster (HTSC). Based in the Software Competence Centre (SCC) at Brainport Industries Campus in Eindhoven and consisting of 30 software centric businesses, the HTSC is strongly connected to the rapidly developing Smart Industry ecosystem in particular, a focus sector of KPN.

In joining the HTSC, KPN intends to implement and explore a Wireless Factory based on 4G/5G technology. The HTSC's status as a Smart Industry fieldlab provides KPN with a platform to demonstrate the benefits that 5G will bring to Wireless Factories. The collaboration between innovative hardware, wireless networks and intelligent software are key to developing relevant Smart Industry products and applications that can make a difference.

The Software Competence Centre is the preeminent location for manufacturing companies wanting to gain an insight into the changing role of software in industry, and to experiment with and adopt software driven innovations that will ensure their future competitiveness. KPN intends to add its knowledge of the Wireless Factory concept to the solutions present at the SCC and to cooperate with other HTSC members on researching and developing real-world applications of the Wireless Factory. Key applications envisioned include localization, virtualization, digital twins, the large-scale deployment of wireless sensors and the utilization of embedded intelligence for smart predictive maintenance and process optimization.