BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Lancering Start Up Campus-hub

02 juli 2015

Om het start-up ecosysteem van Brainport te versterken, beginnen publieke en private partijen in de regio Zuidoost-Brabant een Start Up Campus-hub. De unieke samenwerking moet vanaf 2020 mede leiden tot 1000 starters en 200 groeiers die jaarlijks in Brainport tot wasdom komen. Om de huidige, vaak informele, samenwerking rond start-ups tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College, Bright Move BV, BOM Holding BV en Brainport Development verder te versterken, is donderdag 2 juli door de betrokken partijen een convenant ondertekend.

In de Brainportregio zijn vele publieke en private partijen actief die zich richten op ondersteuning en stimulering van startende en groeiende bedrijvigheid in al hun levensfasen; van ´ondernemend student´ en zogenoemde ´non-existables´ tot aan volwassen ondernemingen die aan de vooravond van een volgende groeisprong staan.

Om deze starters en groeiers in de regio nog beter van dienst te kunnen zijn is een optimaal functionerend ecosysteem nodig; een ecosysteem met - in ieder geval - een sterke cohesie tussen die bestaande ondersteuningsinitiatieven en -partijen. Om de samenwerking tussen deze partijen in Brainport naar een volgend niveau te brengen, heeft een aantal van de partijen het initiatief genomen om een gezamenlijk doel te stellen: ¨In 2020 in Brainport 1000 starters en 200 groeiers per jaar.¨

Vanuit één locatie (Start Up Campus-hub gevestigd op de TU/e campus) gaan de partners samenwerken om ervoor te zorgen dat deze doelstelling wordt gehaald. In een convenant zijn hierover de eerste afspraken gemaakt. Partijen in dat convenant zien zich als de ´founding fathers´. Start Up Campus-hub staat open voor anderen die zich vanuit bovengenoemde doelstelling willen inspannen voor versterking van het Brainport start-up ecosysteem.

De partners verwachten dat het gezamenlijk optrekken zal leiden tot meer dynamiek, betere inzet van kennis, kunde en capaciteit. Doorverwijzen en tijdig overdragen zal de ondernemende studenten, maar ook de starter en groeier aanzienlijk versterken in hun daadkracht. Samenwerking met initiatieven uit de markt is essentieel en zal verder worden uitgebouwd. Het koppelen van ervaren MKB aan de starters heeft hierbij ook prioriteit.

Het valorisatieprogramma Bright Move is binnen het geheel een belangrijke schakel. Behalve business en finance partners (studentenlening, proof of concept en pre seed funding) worden in dit programma allerlei andere partijen bij elkaar gebracht, zowel binnen publieke als private settings, die starters behulpzaam kunnen zijn.

Het convenant loopt tot en met 2017.