BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Leerzame dag voor leerlingen van Young Brainport Class of Excellence

29 januari 2016

  • FotoTwitter
  • FotoTwitter2
  • IMG 1700
  • IMG 4134
  • IMG 4142

Woensdag 27 januari jl. vond de eerste themabijeenkomst van de Young Brainport Class of Excellence plaats. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van de landbouwsector. In de ochtend brachten de leerlingen een bezoek aan Vencomatic Group waar zij werden meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatieve systemen voor de inrichting van moderne pluimveebedrijven. Vervolgens werden de leerlingen verwelkomd door Jacob van den Borne bij Van Den Borne Aardappelen, die hen alles vertelde over precisielandbouw. De bezoeken gaven genoeg stof tot nadenken voor de case die de leerlingen uitwerkten middels een pressure-cooker methode.

Cor van de Ven, oprichter van Vencomatic Group, ontving de Class of Excellence in de ochtend. Van de Ven vertelde over de geschiedenis van het bedrijf en hoe het is uitgegroeid tot wereldwijde marktleider in automatische legnesten. Hij benadrukte hierbij het belang van innovatie voor het bedrijf. ″Ieder jaar trekken we vijf miljoen uit voor innovatie en elke twee jaar lanceren we een nieuw product″, lichtte Van de Ven toe. Na de introductie kregen de leerlingen een rondleiding door de Venco Campus. De leerlingen konden de werking van verschillende legsystemen en oplossingen voor eierverzameling zien, maar ook slimme oplossingen die het eivormige gebouw het meest duurzame en energiebesparende industriële gebouw van Europa maken.

Van klimaatbeheersing tot aan GPS en mestkwaliteit
Vervolgens was het tijd om de eerste stappen te zetten voor de case. De hoofdvraag was ´Welke (technologische) ontwikkelingen en innovaties die je vandaag gezien hebt kunnen bijdragen aan de oplossing van problemen binnen de landbouwsector en/of overige sectoren?´ Een breed geformuleerde vraag om de leerlingen uit te dagen hun creativiteit en oplossend vermogen aan te boren. Tijdens de brainstorm kwamen termen als klimaatbeheersing, mestkwaliteit, GPS, ammoniak en CO2 aan de orde, veelbelovend voor de presentaties op het einde van de dag!

Op bezoek bij de meest vooruitstrevende boer van Nederland
Na de lunch was het tijd om naar de meest vooruitstrevende boer van Nederland te gaan: precisielandbouwer Jacob van den Borne. Van den Borne vertelde dat precisielandbouw draait om drie aspecten: op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste teeltmaatregel nemen. Met allerlei apparatuur, waaronder drones en sensoren, meet, onderzoekt en analyseert Van den Borne minutieus zijn percelen en gewassen om zoveel mogelijk opbrengstpotentie uit zijn hectares te behalen. Van den Borne vroeg de leerlingen hoe lang zij denken dat precisielandbouw al bestaat. Schattingen van 5 tot 15 jaar werden gemaakt. Deze schattingen werden al snel teniet gedaan met de agenda van de opa van Van den Borne, waarin precies beschreven stond waar en wanneer hij wat had gedaan. ″In feite wordt er dus al aan precisielandbouw gedaan zolang er boeren zijn″, vertelde Van den Borne. Echter gaat Van den Borne nog een stap verder door zijn eigen data met data van satellieten en derden te combineren om zo op de meest efficiënte en duurzame manier aardappelen te verbouwen.

Slimme oplossingen voor uiteenlopende problemen
De dag werd afgesloten met presentaties over de oplossingen die de leerlingen in groepjes hadden bedacht en wat hen had geïnspireerd tot deze oplossingen te komen. Het eerste groepje had GPS als uitgangspunt genomen en paste dit toe in het verkeer, de bouw, logistiek en het verplaatsen van goederen. Door middel van GPS werd alles inzichtelijk gemaakt en getraceerd, waardoor een efficiëntieslag kon worden behaald. Een volgend groepje had een App verzonnen voor de brandweer gebaseerd op de personeelsapp van Van den Borne. Via deze App kon onder meer snel gecommuniceerd worden over de grootte en locatie van een brand met andere brandweerlieden, maar ook met de eerstehulpdiensten. De App was gekoppeld aan een drone die snel ter plaatse was en daarbij de kern van de brand en eventuele personen lokaliseerde. De laatste groep richtte zich op de opkomende markt in Afrika. Door middel van het toepassen van precisielandbouw werden bodemscans gedaan en bepaald wat er het beste op bepaalde percelen verbouwd kon worden of waar bijvoorbeeld beter een kippenboerderij kon worden gestart doordat de bodem niet geschikt was voor gewassen. Dit zou leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot, doordat de import van deze landen af zou nemen en de lokale bevolking duurzaam eten kon verbouwen.

Kortom, een geslaagde en leerzame dag met veel inspirerende ideeën! De volgende bijeenkomsten van de Class of Excellence zullen zich onder meer richten op health, sportinnovatie en virtual reality.

Lees hier meer over de Young Brainport Class of Excellence: Young Brainport Class of Excellence van start gegaan.