Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Meer geld vanuit het Rijk voor technische opleidingen

15 mei 2019

Commissie-Van Rijn, de commissie die vanuit het Rijk belast is met het vraagstuk ‘herziening bekostiging hoger onderwijs’, adviseert om meer geld uit te trekken voor technische studies. Dat is te lezen in het rapport dat de commissie op 15 mei 2019 heeft gepubliceerd.

De nu voorgestelde budgetverruimingen voor bèta/techniek zijn in lijn met het regeerakkoord. Het advies is daarmee positief voor bèta/technische opleidingen. Deze opleidingen kunnen met de voorgestelde extra middelen investeren in extra medewerkers en onderwijsfaciliteiten. Hiermee kunnen zij de ongewenste numeri fixi aanpakken. Het advies van Commissie-Van Rijn sluit aan waar Brainport Eindhoven al jaren voor pleit: het verkleinen van het gat tussen opleidingscapaciteit en arbeidsmarktvraag. Ook positief nieuws dus voor de hightech bedrijven die staan te springen om hoogopgeleide afgestudeerden met een technische opleiding.

Of de minister het advies snel overneemt en uitvoert, is nog even afwachten. Het volledige rapport kan je hier lezen.