BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Nederland en Duitsland versterken samenwerking innovatie

22 april 2016

  • SAEYS Brainport Merkel Rutte van Gijzel HTC BZ7C7841
  • SAEYS Brainport Merkel Rutte HTC V2 BZ7C7742
  • Merkel2104
  • Merkel21042
  • rvg2

Nederland en Duitsland versterken de samenwerking op het gebied van innovatie en energie. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de Nederlandse en Duitse regeringen. Thema voor dit tweejaarlijkse overleg was innovatie. De Brainportregio, met High Tech Campus Eindhoven als een van de meest innovatie plekken ter wereld, werd als toonbeeld hiervan gekozen als locatie.

In diverse werkgroepen bespraken de leden van de kabinetten de inzet van innovatie op het gebied van energie, duurzaamheid en de overgang naar de digitale economie. Nederland en Duitsland kwamen overeen hun samenwerking op het gebied van innovatie en energie verder te intensiveren. Daarnaast werd uiteraard ook gesproken over de actuele agenda voor de buitenlandse en Europese politiek.

Energie

Een van de afspraken is dat Nederland en Duitsland intensiever samen optrekken bij de innovatieve aanpak van de transitie naar een CO2-arme energievoorziening vóór 2050. Daarbij staat voorop dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft en bijdraagt aan de groei van economie en werkgelegenheid.

Digitalisering

Ook op het gebied van de digitale economie gaan Duitsland en Nederland nog intensiever samenwerken. Vooral de sector micro-elektronica speelt een sleutelrol bij de digitalisering van economie en maatschappij. Beide landen hebben hun steun uitgesproken voor het pakket maatregelen dat de Europese Commissie onlangs heeft gepresenteerd voor de digitalisering van de Europese industrie. Nederland en Duitsland zullen hun ervaringen op dit gebied onder meer uitwisselen via een jaarlijkse stakeholder-bijeenkomst.

Goede buren

Nederland en Duitsland onderhouden als goede buren van oudsher nauwe betrekkingen op zowel politiek, cultureel als economisch niveau. Beide landen behoren tot de meest innovatieve economieën van Europa. Aan weerszijden van de grens werken bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de overheid intensief samen aan innovatieve oplossingen. Deze samenwerking is grensoverschrijdend; ook op dit gebied trekken Nederland en Duitsland nauw met elkaar op.

Om dat nogmaals te onderstrepen zijn tijdens het regeringsoverleg twee overeenkomsten getekend. Een tussen de Fraunhofer-Gesellschaft, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Brainport Development. De tweede betreft een samenwerking tussen de MRE-gemeenten in de Brainportregio en de provincie Noord-Brabant met de Metropoolregio Neurenberg.

Werkgelegenheid

Als founding fathers van de Europese samenwerking zijn Nederland en Duitsland vastbesloten de Europese Unie verder te versterken. Beide landen onderstrepen het belang van de Europese samenwerking voor het oplossen van de uitdagingen waar de EU voor staat. Zoals het herstel van de economie en het scheppen van werkgelegenheid, onder meer via verdieping van de interne markt.

Behalve minister-president Rutte namen van Nederlandse zijde ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken, minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deel aan de gesprekken. Namens Duitsland namen Bondskanselier Merkel, bondsminister Gabriel van Economische Zaken en Energie, bondsminister Steinmeier van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Schütte van Onderwijs en Onderzoek deel.

Het eerste Nederlands-Duitse regeringsoverleg vond in mei 2013 plaats in de Duitse grensplaats Kleve.

Gerelateerd bericht: Brainportregio gaat samenwerken met Fraunhofer-instituut
Gerelateerd bericht: Politiek topoverleg vanuit een Brainportzitje
Gerelateerd bericht: Merkel bezoekt ASML