BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Nederland stijgt naar 4e plaats Europese Innovatie Scorebord

21 juni 2017

Nederland is Duitsland voorbijgeschoten met betrekking tot innovatie in de EU en neemt inmiddels de vierde plaats in op het Europese Innovatie Scorebord van de Europese Commissie. Ook Noord-Brabant behoort daarmee tot de top van kennis- en innovatieregio’s van de Europese Unie. Net als in 2016 mag de regio zich in 2017 innovatieleider noemen.

Zweden staat op de eerste plaats van het scorebord, dat is gebaseerd op aspecten als publiek-private samenwerking, digitalisering, kwaliteit van studies en de werkgelegenheid in innovatieve bedrijven en op universiteiten. Bovenaan staan de landen die op innovatiegebied minimaal 20 procent boven het Europese gemiddelde scoren. Dat zijn naast Nederland (29,5 procent), Zweden en Duitsland ook Denemarken, Finland en Groot-Brittannië.

Brabant scoort dit jaar goed op samenwerking en innovatie door het mkb, private investeringen in R&D, toepassing van design, patentaanvragen, geciteerde wetenschappelijke publicaties en vernieuwing van producten en processen. De Europese Commissie stelt bovendien dat de regio haar prestaties als innovatieleider nog verder heeft verbeterd.

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering: "Brabant kenmerkt zich door een sterk innovatienetwerk van universiteiten, onderzoeksinstituten, mkb'ers, multinationals en overheden. We behoren daarmee tot de top van kennis- en innovatieregio's in Europa. Het provinciebestuur wil dat graag zo houden. We helpen daarom met de versterking van dit netwerk, waarbij we ook de verbinding leggen met partners in het buitenland. Want alleen door samen te werken kunnen we koploper blijven in de ontwikkeling van de technologie van de toekomst, zoals de nieuwste generatie chips en batterijen."