BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Nederlandse industrie roept om daadkrachtig beleid nieuw kabinet

07 februari 2017

Het volgende kabinet moet met gericht en daadkrachtig beleid stevig investeren in de toekomst van de Nederlandse industrie. Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld, maar die positie wordt bedreigd door schaarste aan technisch talent, jarenlange bezuinigingen op bèta- en toegepast onderzoek en mogelijk protectionisme op belangrijke buitenlandse markten. Die waarschuwing geeft de Nederlandse sector vanmiddag in Den Haag tijdens de Dag van de Industrie.

De industrie is van enorm belang voor de Nederlandse economie: direct en indirect goed voor twee miljoen banen, bijna de helft van de export en tenminste 60 procent van de groei van innovatie en productiviteit. De Nederlandse industrie is wereldleider in chipmachines en medische apparatuur, tweede exporteur ter wereld van voedsel en een koploper in de chemie. Nederland kent ook sterke regionale clusters zoals Brainport Eindhoven. Daarbij vervult de maaksector, vaak in samenwerking met kennisinstellingen en de overheid, een hoofdrol waar het gaat om nieuwe oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan; of het nu gaat om verdere verduurzaming, voedselproductie en -veiligheid of digitalisering en robotisering.

Die transities bieden de Nederlandse industrie en dus economie grote kansen, maar die moet overheid dan wel samen het bedrijfsleven oppakken, benadrukken de ondernemers in een vandaag verschenen manifest voor het nieuwe kabinet. We hebben bovendien een achterstand in te halen. Zo is de geldkraan voor wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, jaar op jaar verder dichtgedraaid en schreeuwen bedrijven om technisch talent dat er niet is. Inmiddels loopt het aantal studenten bètatechniek gelukkig weer fors op, maar als de financiering nauwelijks meebeweegt, zijn de technische universiteiten genoodzaakt een numerus fixus in te voeren.

Investering 1 miljard

Concreet vraagt de industrie het volgende kabinet om een extra investering in onderzoek en innovatie van 1 miljard euro per jaar. De helft is minimaal nodig om te voorkomen dat de wetenschap nog verder verschraalt. De andere helft is bestemd om oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Met goed gekozen voorbeeldprojecten en steun voor het mkb kan deze investering het dubbele aan private investeringen lostrekken, aldus de industrie.
De sector vraagt ook nadrukkelijk om continuïteit van beleid. Dat geeft ondernemers rust en zekerheid. Na jaren van zwalken staat het Nederlandse innovatiebeleid nu goed. Dat succes mag niet in de knop worden gebroken door een zucht een zucht naar verandering. Een volgend kabinet moet daar juist op voortbouwen en succesvolle instrumenten als de MIT versterken.
Van belang is verder dat in het innovatiebeleid een aantal van de grote maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie en de circulaire economie centraal komt te staan. Vakdepartementen zouden per vraagstuk publiek-private partners moeten samenbrengen om tot oplossingen te komen. Vervolgens moet de overheid daarvan de launching customer zijn.

Brainport Nationale Actieagenda

Belangrijke spreker tijdens de Dag van de industrie is Peter Wennink, CEO van ASML. Hij benoemt het belang van de hightech maakindustrie en de nationale meerwaarde van Brainport als centrum van de kennisintensieve industrie en hoofdrolspeler in een landelijk netwerk van onderzoeksinstellingen en toeleveranciers. Extra relevant aangezien het CBS dinsdag meldt dat machines (een wezenlijk onderdeel van de hightech maakindustrie) de meest lucratieve producten voor de Nederlandse export zijn. Vanwege die meerwaarde van Brainport wordt samen met het rijk gewerkt aan de Brainport Nationale Actieagenda. Met het oog op de toekomstige uitdagingen en de toenemende rol van technologie in de Nederlandse economie en samenleving is het van nationaal belang om te investeren in Brainport. In de Brainport Nationale Actieagenda wordt benoemd welke investeringen nodig zijn om de regio structureel naar een nieuw en hoger niveau te tillen en de bijdrage van Brainport aan Nederland ook in de toekomst te borgen. Stichting Brainport is initiatiefnemer van de Brainport Nationale Actieagenda en stelt deze in samenwerking met relevante stakeholders op. Vóór de verkiezingen in maart 2017 moet de Brainport Nationale Actieagenda op hoofdlijnen gereed zijn, waarmee deze kan dienen als input voor het nieuwe kabinet.

Over de Dag van de Industrie

De Dag van de Industrie is een initiatief van FHI, FME, FNLI, Koninklijke Metaalunie, NRK, UNETO-VNI, VNCI, Brainport Eindhoven, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het is voor de tweede keer dat het evenement, met bijna 400 vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, wordt gehouden. Doel van de dag is politiek en overheid het belang te tonen van industrie en innovatie voor het verdienvermogen in Nederland.