Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Neelie Kroes strijdt samen met Brabantse topbedrijven voor meer vrouwen in de tech

18 april 2019

For English see below

Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes wordt het gezicht van de start van het ambitieuze Female Tech Heroes netwerk, dat op dinsdag 21 mei wordt gelanceerd in de Dutch Technology Week op High Tech Campus Eindhoven. Meer dan 600 tech-vrouwen hebben zich aangemeld. Kroes: "Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de tech en daar moet verandering in komen. Met dit initiatief wil ik me daar voor inzetten."

Female Tech Heroes is een nieuw initiatief in de Brainportregio om vrouwen te enthousiasmeren over technologie. High Tech Campus Eindhoven – de slimste vierkante kilometer van Europa, met 180 hightech bedrijven - neemt hierin het voortouw. Initiatiefnemers Hilde de Vocht en Ingelou Stol: "Grote bedrijven in de regio zoals bijvoorbeeld ASML, Philips, NXP en Thermo Fisher Scientific, zijn allemaal op zoek zijn naar vrouwelijk talent. Uiteindelijk streven we naar diversiteit. Dat is de sleutel tot succes. Uit onderzoek blijkt dat teams met diverse achtergronden, geslachten en ervaringen leiden tot de beste innovaties."

Internationale ambities

Neelie Kroes wordt het boegbeeld van de start van het initiatief. "Met Neelie Kroes als gezicht, willen we dit netwerk internationaal op de kaart gaan zetten. We beginnen in de Brainport regio, maar volgend jaar is het tijd voor de volgende stap: Europa."

Tijdens Female Tech Heroes doen topvrouwen, researchers en engineers van onder andere TomTom, Philips, Adyen, Lightyear, TNO en ASML een boekje open over hoe het is om te werken in een door mannen gedomineerde techwereld. Stol: "We praten over work-life balance, waar ze tegenaan lopen, maar ook hoe ontzettend gaaf het is om als vrouw in de tech te werken! Je werkt echt aan de wereld van morgen."

"Het is ons doel om tech-geïnteresseerde vrouwen te inspireren en bij elkaar te brengen. We kunnen veel van elkaar leren. Daarom hebben we ook allerlei workshops in het programma geïntegreerd. Daar kun je leren netwerken ‘like a boss’, kennismaken met Design Thinking of bijvoorbeeld duiken in de fin-tech."

Meer informatie over het initiatief Female Tech Heroes vind je op: www.hightechcampus.com/femaletechheroes

English text

Neelie Kroes kicks off new initiative for more women in technology

EINDHOVEN – Former European Commissioner Neelie Kroes kicks off of the ambitious Female Tech Heroes network, which will be launched on Tuesday May 21st in the Dutch Technology Week at High Tech Campus Eindhoven. More than 600 tech women have signed up. Kroes: ‘Women are still underrepresented in tech and that needs to change. That’s why I’m supporting this great initiative.’

Female Tech Heroes is a new initiative in the Brainport region to make women enthusiastic about technology. High Tech Campus Eindhoven - the smartest square kilometer in Europe, with 180 high tech companies - is taking the lead. Initiators Hilde de Vocht and Ingelou Stol: "Large companies in the region such as ASML, Philips, NXP and Thermo Fisher Scientific, are all looking for female talent. Ultimately we strive for diversity. That’s the key to success. Research shows that teams with different backgrounds, genders and experiences lead to the best innovations. "

International ambitions

Neelie Kroes will be the face of the start of the initiative. "With the support of Neelie Kroes, we want to want to make this initiative more international. We’ll start in the Brainport region, but next year it is time for the next step: Europe. "

During Female Tech Heroes inspiring women from companies like TomTom, Philips, Adyen, Lightyear, TNO and ASML will share how they experience working in a male-dominated tech world. Stol: "We talk about work-life balance, what the women encounter, but also how awesome it is to work as a woman in the tech! You can really work on the world of tomorrow. "

"Our goal is to inspire and bring tech-interested women together. We can learn a lot from each other. That is why we have integrated all kinds of workshops into the program. You can learn to network "like a boss", get acquainted with Design Thinking or, for example, dive into fin-tech. "

You can find more information about the Female Tech Heroes initiative at: www.hightechcampus.com/femalet...