BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Nieuwe expositie Space Age Design in Philips Museum

07 oktober 2016

Het Philips Museum in Eindhoven gaat terug naar de sixties en seventies met een tijdelijke expositie over design tijdens de hoogtijdagen van het ruimtetijdperk. Verschillende producten, affiches en modellen van Philips geven bezoekers een unieke impressie van deze ´Space Age´. Bovendien laat de tentoonstelling de invloed op hedendaagse trends zien.

De ‘Space Age’ begon met de lancering van de Spoetnik in 1957. Het was een periode van ongekende welvaart en baanbrekende omwentelingen, van optimisme, geloof in de toekomst en een haast onbegrensd vertrouwen in wetenschap en techniek. Het optimisme van het ruimtetijdperk had een grote impact op vormgeving, architectuur, mode, film, muziek en techniek van de jaren ’60 en ‘70, ook bij Philips. Dit kwam in de Brainportregio tot uiting in producten, reclame en gebouwen, zoals het Evoluon uit 1966.

Design

In de expositie ‘Space Age Design’ zijn allerlei ‘spacy’ producten, foto’s en prototypes van Philips uit de jaren ‘60 en ’70 te zien, maar ook een unieke maquette van het Evoluon. De Space Age en het gedachtengoed uit de jaren ’60 en ’70 hebben ook invloed gehad op latere en hedendaagse Philips-ontwerpen en -uitingen. Ook daarvan zijn in de designtentoonstelling enkele voorbeelden te zien.

Mijlpaal

In 2016 bestaat Philips 125 jaar, een mijlpaal die gevierd wordt. De afgelopen honderdvijfentwintig jaar heeft Philips onverwachte mogelijkheden omgezet in betekenisvolle innovaties. Het is deze historie die Philips als bron van inspiratie gebruikt voor de toekomst.