Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Nieuwe fase in aanpak hybride tech docenten

15 april 2019

Brainport Development heeft een eerste verkenning gedaan hoe we regionaal het thema ‘hybride tech docenten’ concreet aan kunnen pakken. Uit deze verkenning is, na overleg met de betrokken partners uit onderwijs en bedrijfsleven, gebleken dat het aanbieden van een volledige hybride vorm van docentschap voor nu nog een stap te ver is. Een zogenaamde ‘light’ versie van deze vorm is wel realistisch. 

Concreet betekent dit dat medewerkers van deelnemende bedrijven in een eerste fase structureel voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld wekelijks 4 à 8 uur, zullen doceren. Dit lost niet meteen de tekorten op, maar draagt zeker substantieel bij aan de kwaliteit van het VO, MBO, HBO en WO onderwijs. 

Daarnaast blijkt informatie over hybride docentschap zeer versnipperd en is er voor zowel de vragende als de aanbiedende partijen behoefte aan een compleet overzicht met daarop volgend een specifieke matching. Er is behoefte aan experimenteerruimte omdat wet- en regelgeving een aantal zaken voor hybride docentschap in de weg staat.

Er wordt nu, gecoördineerd door Brainport Development, een gezamenlijk projectplan geschreven. Hierin komen al deze aspecten aan de orde en zullen de projectpartners gefaseerd een concrete aanpak  gaan implementeren. 

Wil je meer informatie hierover of meedoen? Laat het ons weten.

Klik hier voor de factsheet over Hybride docenten.