Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Nieuwe spelers in financiële sector

10 juni 2016Nieuwe, vaak innovatieve bedrijven krijgen makkelijker toegang tot de Nederlandse financiële sector. Minister Dijsselbloem van Financiën zet daartoe samen met de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een aantal stappen. Dat blijkt uit een brief van 9 juni van de minister aan de Tweede Kamer. Het besluit kan veel start-ups en bedrijven in Brainport uitkomst bieden bij de financiering en zal hun groei versnellen.

Het vergunningverleningsproces bij DNB en de AFM wordt flink verbeterd. Informatie op de website van de toezichthouders wordt veel inzichtelijker en toegankelijker. Ook komen de toezichthouders met een InnovationHub, waar marktpartijen terecht kunnen met vragen over regelgeving en beleid met betrekking tot de toepassing van innovaties in de financiële sector. Daarnaast stelt de minister een verlenging van de beslistermijn voor, die aanvragers meer duidelijkheid moet bieden.

Proeftuin

Ook gaan DNB en AFM in het verstrekken van vergunningen beter rekening houden met kleinere en veelal innovatieve spelers in de financiële sector die een beperkt, gespecialiseerd dienstenpakket aanbieden. Zo komt er naar Brits voorbeeld een proeftuin waarbinnen een nieuwe partij met een beperkt aantal geselecteerde cliënten een nieuw innovatief product of dienst kan vormgeven en testen. Er gelden uiteraard wel waarborgen tegen financiële risico’s voor de cliënten en de financiële stabiliteit.

Bankvergunning ‘light’

Een tweede voorstel behelst een vergunning onder voorwaarden, ook wel een (bank)vergunning light genoemd. Hier wordt een vergunning reeds verstrekt, nog voordat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit geeft nieuwe spelers de kans om ICT systemen op te zetten en bijvoorbeeld investeerders aan te trekken, ook al is nog niet aan alle uiteindelijke eisen voor de vergunning voldaan. Zo kunnen nieuwe spelers hun bedrijf opstarten, zonder direct geconfronteerd te worden met de zware eisen die nu gelden.

Toezicht

Tot slot vind de minister het ook van groot belang dat de huidige wet- en regelgeving innovatiebestendig is. Om dit te regelen loopt op dit moment binnen het ministerie van Financiën een project tot verkenning van een herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waarin dit uitgangspunt zal worden meegenomen.

Handschoen opgepakt

Dijsselbloem constateert in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de toezichthouders AFM en DNB "actief de handschoen hebben opgepakt" en eerdere kritiek op hun houding ten opzichte van nieuwe spelers in de financiële sector "hebben omgezet in concrete acties en initiatieven om technologische innovatie in de financiële sector te accommoderen".