Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Nieuwe tender Stimuleringsfonds opengesteld

27 januari 2016

Het MRE heeft een nieuwe tender voor het Stimuleringsfonds opengesteld. Deze tender sluit op 1 april 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend voor projecten die een aantoonbare economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, versterking van de concurrentiepositie van de Brainport regio, verbetering van het vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio. Het moet gaan om projecten waarin minimaal twee partijen uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken.

18 projecten krijgen ondersteuning
Op 18 januari jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven de aanvragen uit de tweede tender van 2015 beoordeeld. In totaal zijn 18 projecten voor ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven in aanmerking gekomen. Een viertal projecten is nog aangehouden voor het inwinnen van nadere informatie. De gehonoreerde aanvragen betreffen allemaal projecten in de eerste ontwikkelfasen, waarbij nieuwe technologieën of nieuwe methoden worden toegepast om economische meerwaarde te creëren.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u terecht opwww.metropoolregioeindhoven.nl of contact opnemen met Maikel Denissen, procesmanager Investeringsfondsen, viam.denissen@metropoolregioeindhoven.nl of 040 259 45 98.