Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Opening DTW 2017 met een wervelwind aan innovaties

16 mei 2017

  • SAEYS Brainport DTW Opening BZ7C8181.jpg 1200
  • SAEYS Brainport DTW Opening DSCF9765.jpg 1200
  • SAEYS Brainport DTW Opening Escaperoom GT5R9837.jpg 1200
  • SAEYS Brainport DTW Opening GT5R0098.jpg 1200
  • SAEYS Brainport DTW Opening GT5R9890.jpg 1200
  • SAEYS Brainport DTW Opening P2010077.jpg 1200

‘Laten we leuk beginnen’, zo opende Frits van Hout – voorzitter van de klankbordgroep Dutch Technology Week en lid van de Raad van Bestuur bij ASML - de zesde editie van de Dutch Technology Week (DTW) op maandag 15 mei in het Klokgebouw op Strijp – S (Eindhoven). Er zijn immers genoeg succesfactoren die deze DTW omlijsten: zo noemt Van Hout de benoeming van Brainport Eindhoven tot mainport, de ontwikkeling van deze toptechnologieregio ‘met wereldallure’, pionierende studenteteams en start-ups en de blijvende stijging van het aantal leerlingen met een technisch profiel. Maar juist daar wringt nu de schoen, blijkt ook uit opmerkingen van latere sprekers tijdens het openingsprogramma. Want zonder de benodigde investeringen in het technisch onderwijs dreigt een numerus fixus ingesteld te worden.Terwijl er meer dan genoeg werk wacht op de ‘gouden handjes en knappe koppen’ van morgen. “We moeten ons bemoeien met de rest van de wereld, want er spelen belangrijke vraagstukken met betrekking tot zorg, duurzame energie en mobiliteit”, benadrukt Van Hout, waarna hij besluit met een oproep (onder andere aan de nieuwe minister van onderwijs en middelbare schoolmeiden) om vooral ‘te kiezen voor techniek’.

Speelveld
De rest van het openingsprogramma voor de DTW 2017 biedt vooral inspiratie voor technologische oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken. Door middel van debatrondes (over Health, Energy en Smart Mobility), pitches van studententeams, een speech van Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter FME) en een techtalk van Stefan Hartung (president van Bosch Power Tools Division) komen in krap twee uur tijd allerlei nieuwe in- en vooruitzichten voorbij. Host Rens de Jong en sidekick Marieke Blom (hoofdeconoom ING) knopen tussentijds de programmaonderdelen aan elkaar. Als tweede spreker pleit ook Dezentjé Hamming voor financiële ondersteuning van het technisch onderwijs, met name vanwege de uitdagingen die er liggen op het gebied van cybersecurity (met de recente ransomware hacks als voorbeeld): “Daar moeten we fors op inzetten, zodat we niet alleen kunnen zeggen ‘made in the Netherlands’, maar ook ‘safe in the Netherlands’.” En ook zij refereert aan de dreigende numerus fixus: “Onbegrijpelijk dat de Haagse politiek niet ingrijpt, daar kan ik met mijn pet niet bij”, waarop een overtuigd applaus volgt. "Daarom is intensieve samenwerking binnen het technologische speelveld belangrijker dan ooit. En dat is hier in Brainport Eindhoven, als hotspot voor R&D, zo ongeveer uitgevonden. We kunnen niet meer zonder elkaar.”

Zorgsector
Genoeg gezegd over de benodigde resources, tijd voor een aantal bloemlezingen over wat er al gebeurt op dat technologische speelveld. Om te beginnen met innovaties voor de zorgsector. Een panel bestaande uit Hans de Jong (voorzitter directie Philips), Nico van Meeteren (directeur Topsector Life Sciences & Health), Carmen van Vilsteren (directeur Strategic Area Health TU/e) en Harry van Dorenmalen (vice chairman IBM Europe en portefeuillehouder Health Economic Board Amsterdam) schijnt zijn licht op hoge verwachtingen voor de toekomst. Zelflerende computers (voor persoonlijk medisch advies), regeneratieve geneeskunde (lichaamseigen ingrepen), domotica (met name voor zorgpreventie) en sociale innovatie (patiënten bepalen het zorgaanbod via solidaire coöperaties) worden genoemd door de panelleden. ‘Naast de technology push wordt de society pull heel belangrijk’, aldus de samenvattende uitspraak. Aansluitend is het de beurt aan het studententeam SensUs met een pitch voor zijn kleine, betaalbare glucose sensor voor diabetici. Een mooi voorbeeld van de huidige studentencompetitie voor biosensoren in de gezondheidszorg.

Energiebranche
Vervolgens staat het tweede panel van de ochtend op het podium, dat zich buigt over de technologische mogelijkheden in de energiebranche. Volgens Blom een nog onontgonnen terrein voor Nederland, vanwege de ontbrekende voorsprong met duurzame energie. “Maar ambitie genoeg, dus ik zou zeggen tegen de aanwezige partijen hier vandaag; verzin een list.” Laetitia Ouillet (director Strategic Area Energy TU/e), Pallas Agterberg (directeur Strategie Alliander), Ewald Breunesse (Shell Nederland) en Stephan Brandligt (wethouder gemeente Delft) spreken over de goede infrastructuur die gebruikt kan worden voor toepassing van nieuwe energievarianten, de ICT-sector die uitgroeit tot een van de meest energie-intensieve branches (‘de industrie van de toekomst’), het volledig verduurzamen van huizen (‘niet alleen van het gas af’) en zelfs virtuele energiecentrales waar burgers deel van gaan uitmaken. Nadat deze ideeën de revue zijn gepasseerd, krijgt studententeam Rembrandts de vloer voor een pitch over hun zelfgemaakte robots waarmee ze tijdens internationale Robotics Competitions al verschillende awards in de wacht hebben gesleept. Gevolgd door de techtalk (of technische peptalk) over ‘de droom’ van de Duitse Stefan Hartung (Bosch); een droom die gaat over ‘massive connectivity’ in een rap veranderende wereld van mobile devices en nog ongekende nieuwigheden. Hartung brengt het humorvol en met een knipoog, maar tegelijkertijd met een serieuze ondertoon.

Smart mobility
Daarmee zet hij de toon voor het laatste debat, deze keer over smart mobility. Lex Boon (kersverse directeur Automotive Campus), Paul van den Avoort (TNO) en Jarno van der Linden (Amber Mobility) zijn het in ieder geval over één ding eens; de manier waarop we nu autorijden, gaat opmerkelijk veranderen. Maar over de hoe-vraag lopen de meningen uiteen. Van elektrisch rijden tot deelauto’s en van zelfrijdende auto’s tot volledig autonome vrachtwagens die in pelotons dicht op elkaar rijden (truck platooning), het kan allemaal over een aantal jaren werkelijkheid zijn. Zeker is in ieder geval dat zowel de veiligheid (‘90% van de verkeersongelukken wordt veroorzaakt door menselijk falen’) en het milieu erop vooruit gaan. Net als de automobilist zelf overigens, omdat het fileprobleem ook grotendeels vermeden kan worden dankzij smart mobility. Met het einde van dit panelgesprek is ook de opening van de DTW bijna afgerond. Een kleine wervelwind aan innovaties is voorbijgekomen, waar burgemeester Jorritsma van Eindhoven als hekkensluiter graag aan refereert in zijn slotwoord: “Met onze manier van samenwerken en innoveren kan Brainport Eindhoven het verschil maken op heel veel terreinen. Nederland heeft ons nodig, dat beaamt de politiek inmiddels ook. Dus put your money where your mouth is.”

De zesde editie van de DTW duurt nog tot en met 20 mei en biedt een vol programma van activiteiten, demonstraties, open huizen, events en presentaties. Meer informatie? Kijk op de DTW-website