Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Pamflet voor behoud ‘30%-regeling’ internationale kenniswerkers

29 mei 2018

Het kabinet moet zich, als betrouwbare overheid, houden aan de afspraak om de zogeheten ‘30%-regeling’ voor huidige internationale kenniswerkers acht jaar aan te houden. Met die boodschap trok een delegatie van buitenlandse kenniswerkers, Pieter Duisenberg (VSNU), Hans de Boer (VNO-NCW) en John Jorritsma (Stichting Brainport) vandaag naar de Tweede Kamer. Uit naam van ruim 35 (wetenschappelijke en culturele) organisaties en bedrijven overhandigden zij een pamflet om hun boodschap kracht bij te zetten. 

Overgangsregeling
John Jorritsma maakte als voorzitter van de stichting Brainport deel uit van de delegatie. Hij vertegenwoordigde daarmee een regio die, als banenmotor voor de Nederlandse economie, sterk afhankelijk is van talentvolle internationale kenniswerkers. “Als het kabinet de huidige 30%-regeling per 1 januari 2019 voortijdig wil afschaffen, treft dat minstens duizend waardevolle arbeidskrachten die nu in Brainport Eindhoven werken. Dat hoge aantal wordt ook onderstreept door de handtekeningenactie van Expats United, waaruit blijkt dat een derde van de 25.000 handtekeningen uit onze regio komt. Wij vragen daarom in ieder geval om een overgangsregeling voor de internationale kenniswerkers die op dit moment een contract hebben op basis van de 30% regeling. Voor deze groep zou het recht op de volledige periode van acht jaar moeten worden gerespecteerd”, licht hij toe. “Bovendien gaat het niet om kenniswerkers met topsalarissen, maar om R&D medewerkers, technisch geschoolden en researchers die we zo hard nodig hebben om als hightech regio voorop te blijven lopen. Zij werken niet alleen bij grote bedrijven in Brainport Eindhoven, zoals ASML en Philips die ook het manifest ondertekenden, maar juist ook bij mkb’ers en kennisinstellingen.”

Vestigings- en innovatieklimaat
Volgens Jorritsma zijn alleen al dit jaar ruim zevenduizend banen te vervullen in Brainport Eindhoven. “Dat kan simpelweg niet zonder internationale kenniswerkers. De Nederlandse industrie heeft nu en komende jaren vele arbeidskrachten nodig die we hier niet voorhanden hebben. Dus wij willen er echt op aandringen dat het kabinet niet zomaar de 30%-regeling terugbrengt van acht naar vijf jaar. Zeker niet zonder daarbij rekening te houden met de bestaande groep die hier momenteel gebruik van maakt.” Volgens de organisaties die het pamflet ondertekenden, toont de overheid zich volstrekt onbetrouwbaar door de looptijd van de regeling onverwacht drie jaar eerder te stoppen. ‘Dit raakt honderden bedrijven en instellingen en ca. 60.000 duizend werknemers. Ook zorgt het er voor dat veel organisaties - die al moeite hebben om mensen te vinden - nog meer moeite krijgen om technici en andere specifieke talenten aan te trekken. Daarnaast draagt de regeling bij aan de economie en ons vestigings- en innovatieklimaat. Met in het achterhoofd de Brexit en maatregelen die andere (concurrerende) landen nemen, is het des te belangrijker dat Nederland aantrekkelijk blijft. Er is dus snel actie nodig van de staatssecretaris, want dit is in niemands belang’, aldus de initiatiefnemers. 

Het pamflet wordt onderschreven door onder meer: NAPK; KNAW; TNO; VSNU; Economic Board Zuid Holland; NVZ; Damen; AkzoNobel; DSM; KVNR; Heineken; NVL; FME; Philips; NWO; VOTOB; AWVN; Dutch Startup Association; TomTom; PVH; ASML; Brainport Eindhoven; Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen; Vanderlande; Airbus Defence and Space Netherlands; NRK; VNO-NCW; MKB-Nederland; Tata; Ahold; NVP; NVP; Optiver; FBO; Aegon en Detailhandel Nederland.