Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Permanente Vertegenwoordiging PV EU uit Brussel bezoekt Brainport Eindhoven

10 januari 2019

Donderdag 10 januari bracht Robbert de Groot, de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie in Brussel, een bezoek aan Brainport Eindhoven, samen met een grote delegatie van zijn team uit Brussel en vanuit het Haagse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van het bezoek was een kennismaking met bedrijven en instellingen in het innovatie ecosysteem van Brainport. Daarnaast stond een verkenning van een aantal belangrijke onderwerpen voor Brainport en Europa op het programma, met de nieuwe Europese budgetperiode vanaf 2021 in het achterhoofd.

Het grootste gedeelte van de dag ging dan ook over technologie, met name de de Key Enabling Technologies (KETs), de Europese sleuteltechnologieën. Bij ASML liet Frits van Hout de delegatie zien hoever nanotechnologie en lithografie reiken in het bouwen van EUV machines en bespraken we de unieke positie die dit bedrijf dankzij deze technologie op de wereldmarkt inneemt. 

Experience Center ASML

Experience Center ASML

Op de High Tech Campus Eindhoven maakte de delegatie kennis met technologieën die nog aan het begin staan van hun potentieel. Geïntegreerde fotonica is daar een mooi voorbeeld van en de Europese ambities en potentiële samenwerking op dit onderwerp zijn groot. Mooi dat Photon Delta, ook praktisch daarin ondersteund door Brainport, daar zo'n prominente rol in speelt. 

Smart Photonics

Artifical Intelligence is een technologie die zeer veel potentieel kent, maar volgens NXP-directeur Maurice Geraets wellicht qua toepassingen op dit moment nog wat gehypt wordt. In de automotive en zorg sector wordt bijzonder veel geëxperimenteerd met AI-toepassingen. Tijdens het bezoek aan NXP zag de delegatie daar een aantal mooie voorbeelden van. NXP, Philips en TNO zijn allen betrokken bij verdere ontwikkelingen op AI gebied. 

NXP Next Experience Lab 

Een technologie van een andere orde is de accutechnologie. Met toenemende elektrificatie van het wagenpark is opschaling naar grootschalige productie van batterijen een noodzaak. Dat Europa naar manieren kijkt hoe deze vitale sector, die zich vandaag grotendeels in Azië bevindt, weer naar Europa te krijgen, is niet verbazingwekkend. Een nieuwe generatie batterijen, als opvolger van de lithium, zou hier een belangrijke rol kunnen spelen. Deze zijn in ontwikkeling bij Holst; daar werd uitgebreid gesproken over de rol die de Brainport regio mogelijk kan spelen in deze ontwikkelingen. Een zeer actueel en politiek geladen onderwerp waar regio, provincie, EZK en Europa met veel belangstelling naar kijken.   

Tijdens een rondetafelgesprek onder leiding van Arnold Stokking (TNO) werd door aanwezigen uit de industrie en kennisinstellingen nogmaals onderstreept hoe belangrijk de KET’s voor onze economie zijn. Naast de huidige beweging naar een meer missiegedreven innovatiebeleid met focus op concrete eindtoepassingen, blijft aparte aandacht voor sleuteltechnologieën, technologische driver van brede innovatie, nodig. Verder werd ook bevestigd hoeveel Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s betekenen voor onderzoek en doorontwikkeling van nieuwe technologie in Nederland. Zowel voor de grote bedrijven als voor het MKB. 

Holst Centre

Holst Centre

De toegang van het middenbedrijf tot Europese programma's was onder meer onderwerp op de Brainport Industries Campus (BIC). BIC zal binnenkort 3 fieldlabs huisvesten die ontwikkeld worden in het kader van de Nederlandse Smart Industry Agenda en die deel zullen uitmaken van het ruimere BIC Innovatieprogramma. Het zijn gedeelde praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen, valideren en implementeren. De Smart Industry “Hub Zuid”, met de BIC als zijn speerpunt, investeert om een ruim aanbod aan dergelijke kostenefficiënte oplossingen aan het MKB aan te bieden, en verbindt zich met partners in Europa om bijkomende expertise bij ondernemingen te laten landen. Hiervoor biedt een netwerk als het Vanguard Initiative, dat meer dan 35 industriële regio’s in de EU praktisch met elkaar verbindt, een ideaal kader waaraan Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant actief bijdragen.

Software Competence Center 

Software Competence Center 

Al die technologie gedreven innovatie moet uiteindelijk ook leiden tot nieuwe maakindustrie en dus banen. En dat daarvoor ook veel mensen ook op beroepsonderwijsniveau voor moeten worden opgeleid, op een manier die direct aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen, is in Brainport vanzelfsprekend. Zo bleek uit de rondleiding van Antoine Wintels (Summa College). Maar dit zogenaamde hybride leren, dat op de BIC en op de Automotive Campus bestaat, vraagt nog wat aanpassingen in regelgeving en denken, zowel nationaal als Europees.

teclab

Ter afsluiting noemde de ambassadeur het werkbezoek bijzonder inspirerend. Niet enkel een reality check voor wat er in Brussel wordt besloten, maar ook een verdere onderbouwing van beleidsposities die Nederland vandaag al promoot bij andere Europese landen. De uitnodiging om verder te praten over de verschillende onderwerpen staat. Die nemen we in Brainport bijzonder graag aan!