BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Rapport ING biedt tools voor meer mbo-techniektalent

18 mei 2017

De huidige economische groei zorgt voor een krappere arbeidsmarkt en mbo-techniek kent momenteel het grootste aantal ‘krapteberoepen’. Dat is de algemene conclusie in het rapport van ING, partner van de DTW, over aansluiting van het mbo op de technische arbeidsmarkt. Daarom biedt het rapport tools voor meer techniektalenten. Reinoud van Helbergen, regiodirecteur ING Groot Zakelijk regio Zuid-oost, reikt het rapport donderdagmiddag 18 mei uit aan Jennifer van der Leegte van VDL (tijdens de DTW). Aansluitend vindt een dialoog plaats over de kracht, de uitdaging en de kansen van Brainport Eindhoven om de motor van de Nederlandse economie met nog meer mbo kracht aan te jagen.

Knelpunten
Volgens het rapport trekt de werkgelegenheid ook in 2017 sterk aan en neemt de werkloosheid verder af. Maar sinds 2015 ervaren ondernemers in toenemende mate productiebelemmeringen door een tekort aan personeel. De arbeidsmarktkrapte was de afgelopen acht jaar niet zo hoog als begin dit jaar en het grootste knelpunt zit bij technische beroepen. Waar in 2015 vooral sprake was van krapte in de richtingen metaal, installatie, elektro en werktuigbouw constateert het UWV dat het in 2017 ook in de bouw steeds lastiger is om vakmensen te vinden. In dat opzicht gaat het vooral om geschoolde vaklieden met een mbo-niveau. Digitalisering vraagt steeds meer specifieke skills van deze beroepsgroep. Handmatig routinewerk wordt steeds meer geautomatiseerd met behulp van productiemachines, computers en robots. De verwachtingen van consumenten, werkgevers en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) lopen uiteen, maar feit is dat binnen nu en dertig jaar een aanzienlijk deel van de technisch geschoolde banen verdwijnt.

Technische ‘praktijkmensen’
Zodoende is het noodzakelijk dat mbo-opleidingen en -geschoolden adaptief inspelen op deze veranderingen. Het onderwijs moet toekomstbestendig ingericht worden en beter aansluiten op de praktijk van morgen, waarin andere vaardigheden nodig zijn, zoals een groter probleemoplossend vermogen en meer sociale en communicatieve vaardigheden. Kortom; er zijn meer goed opgeleide technische ‘praktijkmensen’ nodig die bovendien langer en structureler doorleren. Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt worden jaarlijks 20.000 mbo-vakmensen te weinig opgeleid. Maar mbo-scholen hebben moeite om de veranderingen bij te benen, zo concludeert ING in zijn rapport. Daarom moet het onderwijs volgens de FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) beter inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Tools
Het rapport van ING speelt daarop in en biedt een aantal tools voor mbo-scholen gericht op intensieve samenwerking met bedrijven, verleiding van jongeren naar techniek, talent boven diploma en vakmanschap voor de klas. Maar ook bedrijven kunnen hun voordeel doen met het rapport, want voor hen biedt ING tools in de trant van intensieve samenwerking met scholen en hybride leren in de praktijk. Voor de overheid ligt ook een taak om meer te sturen op baankansen en deregulering. Lees er meer over in het rapport van ING.