Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Regionale economie groeit sterk

21 september 2017

Analyse ING: regionale economie groeit sterk, maar let op krapte in specialistische beroepen en op economische randvoorwaarden (onderwijs, infrastructuur, sport en cultuur)

Dat de landelijke politiek zijn licht laat schijnen op de economische bijdrage van de regio Eindhoven is niet verrassend. De regio doet in 2017 een serieuze gooi naar de titel snelstgroeiende regio en lijkt onder andere Amsterdam achter zich te laten. De verwachte groei in Zuidoost-Brabant is 4,6% tegenover 3,9% voor de hoofdstad, dat blijkt uit ramingen van het ING Economisch bureau. Het is vooral de gunstige sectorstructuur die de regionale groei boven het gemiddelde tilt want de bijdrage van de bevolkingsgroei is minder groot dan in de Randstad.

Vanwege de verbetering van de regionale koopkracht kennen de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening een opgaande lijn. Doordat de hightech industrie en automotive momenteel zeer sterk presteren en veel toeleveranciers profiteren, krijgt de regionale economie een forse impuls. De technologische industrie in Nederland bloeit als nooit tevoren en groeit in 2017 naar verwachting met 8,5%. Alleen in 2010, toen de sector herstelde van crisisjaar 2009, was de groei hoger. Binnen deze industrietak zijn de hoogste groeiers de hightech industrie en de automotive industrie. Zo groeit de hightech industrie – machinebouw en elektrotechnische industrie - dit jaar met circa 10%. De automotive industrie groeit voor het derde jaar op rij met circa 20% wat gedragen wordt  door het succes van VDL Nedcar. Met een productie van circa € 122 miljard en een aandeel van 40% is de technologische industrie de grootste pijler van de Nederlandse industrie. De sector profiteert dit jaar sterk van de solide groei in de eurozone en is sterk in een aantal groeimarkten.

De politieke erkenning voor het nationale belang van de Brainport schept extra aandacht voor economische randvoorwaarden als onderwijs, infrastructuur, sport en cultuur. Zodra dat leidt tot een verdere opwaardering van het woonklimaat betekent dat een extra fundering onder de groei voor de komende jaren, want qua bevolkingsgroei blijft de regio duidelijk achter bij de Randstad.

Meer programmeurs nodig

Het aantal nieuwe vacatures in Zuidoost-Brabant neemt fors toe, in de eerste vier maanden van 2017 met bijna 55%. De verwachting is dat daardoor de regionale werkloosheid in een sneller tempo daalt dan in Noord-Brabant. Dat betekent dat de regionale werkloosheid in 2017 rond de 4,5% kan uitkomen, waarbij de werkloosheid in Eindhoven en Helmond boven dat niveau ligt. Het aantrekken van kennis van buitenaf voor specialistische functies blijft noodzakelijk want de krapte in specifieke beroepen wordt eerder groter dan kleiner. Vanwege het toenemende belang van software voor industriële processen is bijvoorbeeld het aanbod aan programmeurs regionaal zeer krap. Eindhoven is voortvarend in de ontwikkeling van grootstedelijke woonmilieus, mede door de transformatie van leegstaande gebouwen tot woningen. Wellicht dat dit ook de aantrekkingskracht op mensen van buiten Brabant vergroot. Hoe dan ook ligt er voor werkgevers en belanghebbenden een gezamenlijke taak om de kansen op de regionale arbeidsmarkt breed onder de aandacht te brengen.

Bron: ‘Verwachtingen Nederlandse economie, sectoren en regio's. Ramingen augustus 2017’, ING Economisch 
Bron: ‘Vooruitzicht Industrie’, ING Economisch bureau