BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Regionale economische samenwerking werpt vruchten af

15 januari 2016

De regionale economische samenwerking in Zuid-Nederland neemt in hoog tempo toe. De Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) die de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen hebben opgesteld, valt in goede aarde. In totaal is 21,5 miljoen euro OPZuid-subsidie toegekend, verdeeld over 33 projecten. Hiervan is 15,8 miljoen afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 5,7 miljoen van het Rijk.

Afgelopen jaar hebben bedrijven, kennisinstellingen, steden, provincies en uitvoeringsorganisaties als Kamers van Koophandel en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen nieuwe netwerken gebouwd. Gericht op samenwerking binnen thematische programma’s als een biobased economy, life science, logistiek en agrofood.

Overzichtelijk

De steden, daartoe aangespoord door de RIS3, bereiden een gezamenlijke Zuid-Nederlandse strategie voor die betrekking heeft op de overgang naar een koolstofarme economie. De Kamers van Koophandel en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen hebben de handen ineen geslagen om het geheel voor de Zuid-Nederlandse MKB’er overzichtelijk te houden. Zij komen met een gezamenlijk dienstverleningsconcept en stroomlijnen het instrumentarium.

OPZuid projecten

In april 2015 heeft de eerste oproep voor projecten binnen het OPZuid 2014-2020 plaatsgevonden in de vorm van twee tenders op het gebied van innovatiebevordering. Er zijn 31 subsidieaanvragen ingediend voor projecten die het innovatiesysteem versterken (prioriteit 1B1) en 72 projecten die gericht zijn op innovatie binnen het MKB (prioriteit 1B2). Uiteindelijk werd in totaal 21,5 miljoen euro OPZuid-subsidie toegekend, verdeeld over 33 projecten. Hiervan is 15,8 miljoen afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 5,7 miljoen van het Rijk.

Photon Delta

Een mooi voorbeeld van Zuid-Nederlandse samenwerking is het project Photon Delta. In Brainport werken de TU/e, Brainport Development, BOM, Berenschot, HTCE, SMART Photonics, EFFECT Photonics, Vtec en Genexis samen om het ecosysteem Fotonica in Zuid-Nederland te laten groeien. Het project kan rekenen op ruim 800.000 euro OPZuid subsidie en ruim 370.000 euro co-financiering van de provincie Noord-Brabant.

CAMPIONE

Een ander goed voorbeeld is het Smart Industry project CAMPIONE. Dat ontvangt via OPZuid een bedrag van bijna 4,2 miljoen om Field Labs te realiseren op de Aerospace en Maintenance Campus in Gilze Rijen en bij de universiteit van Tilburg. De provincie Noord-Brabant doet daar nog eens een bedrag van 1,8 miljoen bovenop. CAMPIONE heeft tot doel onderhoud 100 procent voorspelbaar maken met slimme technieken op het gebied van condition monitoring en big data.

Calls

Inmiddels is ook de tweede call gesloten voor indiening van projecten die bijdragen aan verbetering van de werkgelegenheid (prioriteit 1B3) of de overgang naar een koolstofarme economie (prioriteit 4F1). Hiervoor zijn bedragen van respectievelijk vijf en tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Er zijn zeven werkgelegenheidsprojecten ingediend die samen zo’n 4,4 miljoen euro subsidie vragen. Het subsidieplafond voor deze doelstelling is hiermee dus niet bereikt, wat helaas niet betekent dat alle projecten goedgekeurd zullen worden. De veertien aanvragen voor projecten die bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie doen een beroep op ruim 16,7 miljoen euro subsidie. Daar is dus sprake van een ruime overtekening.

De nieuwe call voor projecten die bijdragen aan versterking van het innovatiesysteem (1B1) is per 1 november opengesteld voor een bedrag van tien miljoen euro. Hiervoor kunnen tot en met 29 februari 2016 projecten worden ingediend.

Een overzicht van alle goedgekeurde OPZuid-projecten is te vinden opwww.stimulus.nl/opzuid.