BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

​​Rob van Gijzel presenteert boek over zijn stad van de toekomst

10 mei 2016


Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de stichting Brainport, presenteerde vrijdag 13 mei in De Ontdekfabriek op Strijp-S het boek ‘De Stad die de Toekomst maakt, het Eindhoven van Rob van Gijzel’. In het boek, geschreven door journalist Hans Horsten en uitgegeven door Lecturis, kwamen gedachtegoed en ervaring samen van Rob van Gijzel, die hij ontwikkelde tijdens acht jaar burgemeesterschap van Eindhoven en als voorzitter van de stichting Brainport.

Het boek gaat over economie, technologie, samenleving en openbaar bestuur. Behalve een schets van hoe Eindhoven één van de technologische hotspots van de wereld is geworden, geeft het boek ook richting aan de toekomst van Nederland en daarbuiten. In het boek breekt Rob van Gijzel, die in het najaar afscheid neemt als burgemeester, een lans voor het recht op experiment voor steden, voor het afschaffen van wetten die innovatie in de weg staan en voor een overheid die radicaal het roer moet omgooien omdat de verticale organisatievorm niet meer past bij de horizontale netwerksamenleving waarin we zijn beland.

Benjamin Barber

Het boek is voorzien van een voorwoord van Benjamin Barber, een vooraanstaand politicoloog uit de Verenigde Staten. Als voorvechter voor een sterke positie van steden, geldt hij als inspirator voor Rob van Gijzel. Een aantal opiniemakers uit de wereld van economie en openbaar bestuur hebben het boek al gelezen en voorzien van een beknopte recensie. Hieronder een korte bloemlezing:

Frans van Houten, CEO Philips:

“Het is een interessant boek omdat hij bestaande visies op de economie, de technologie, en maatschappelijke ontwikkelingen die zich wereldwijd voordoen, aanvult met een eigen originele kijk en verbindingen legt die niet iedereen ziet.”

Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord Brabant:

“In zijn boek stelt Van Gijzel dat ons openbaar bestuur vaak een sta-in-de-weg is bij broodnodige economische, sociale en bestuurlijke innovatie. Van Gijzel ontwikkelt een mooie agenda om daar wat aan te doen.”

Ralph Hamers, CEO ING Group:

“De Stad die de toekomst Maakt verbindt vele economische thema’s en mondiale ontwikkelingen met elkaar, waarvan het belang Eindhoven verre overstijgt. Zoals Rob van Gijzel helder schetst is het antwoord verre van eenvoudig, maar ik voel me zeer aangesproken door zijn pleidooi voor samenwerking en co-creatie.”

Ronald Plasterk, minister BZK:

“Voor iedereen die de plicht voelt om na te denken of ons bestuur nog wel de vorm heeft om de hedendaagse maatschappij te faciliteren, zijn de denkoefeningen van Rob van Gijzel onmisbaar.”

Benjamin Barber, politicoloog:

“Het sterkste punt van Van Gijzels boek is dat het niet alleen de visie is van een stadsbestuurder en creatief politicus, maar ook van iemand die de mondiale context begrijpt waarin steden moeten opereren.”