BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Ruim elfduizend nieuwe banen in Brainport Eindhoven

27 februari 2018

De werkgelegenheid in Brainport Eindhoven is in 2017 met 2,8% gestegen. Dat blijkt uit cijfers die LISA vorige week bekend maakte. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

Landelijk groeide de werkgelegenheid in 2017 met 1,5%, evenals in 2016 het geval was. “Na de omslag van krimp naar groei in 2015 is de banengroei nu gestabiliseerd. Nederland telt in 2017 voor het eerst meer dan 8,4 miljoen banen, bijna 2 miljoen meer dan in 1996”, vermeldt het persbericht van LISA. In de meting zijn zowel parttime als fulltime banen meegenomen.

Groei buiten de Randstad

Anders dan vorig jaar zijn de regio’s met de grootste relatieve groei niet te vinden in de Randstad. Uitschieters naar boven zijn onder meer Midden-Noord-Brabant (+ 2,74%), Noordoost-Noord-Brabant (+ 2,21%) en Zuidoost-Noord-Brabant (+ 2,77%).

Brainport Eindhoven telde 418.160 banen in 2017. Het aantal banen nam dat jaar toe met 11.284. Deze groei van 2,8% is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016, toen de werkgelegenheid nog met 1,2% steeg.

Ruim een derde van de stijging in Brainport Eindhoven wordt veroorzaakt door extra banen in de topsector Hightech Systemen en Materialen. Het aantal banen in deze sector groeide met 3.981.