BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

‘Samen de toekomst van het onderwijs vormgeven’

13 november 2017

Zorgen voor een relevante en geschikte opleiding van de toekomstige beroepsbevolking in Brainport Eindhoven is niet alleen een zaak van het onderwijs. Ook het bedrijfsleven draagt meer en meer zijn steentje bij en is dan ook prominent aanwezig op het Kennisfestival Leren in Brainport op 14 november in het Evoluon Eindhoven. Ondernemers zoeken steeds vaker de verbinding met scholen én met elkaar om te zorgen voor een betere koppeling van theorie en praktijk. “Als we voorop willen blijven lopen als regio, moeten we zorgen voor minder missers in matches tussen leer- en werkveld.” 

Vernieuwende inzichten
Een van de bedrijven die verschillende initiatieven organiseert voor en met het onderwijs is KMWE Group. HR Officer Susanne Evers vertelt met gepaste trots dat ‘haar’ bedrijf daar onlangs nog de William Pijnenburg Award voor mocht ontvangen. “Wij vinden het heel belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Daarom hebben we bijvoorbeeld veel BBL-medewerkers (Beroepsbegeleidende Leerweg, red.) en stagiaires in dienst. Ook geven we regelmatig rondleidingen aan voor diverse scholieren. Tijdens Tech Events mogen leerlingen die voor hun techniekkeuze staan bijvoorbeeld draaien, frezen, mechatronica, plaatwerk en lassen ervaren. In samenwerking met de technieklessen van een middelbare school mag een klas een opdracht uitvoeren; in teams bedenken ze een prototype voor een goodie of gadget en presenteren dat vervolgens aan ons. Het beste prototype wordt daadwerkelijk in productie genomen.” Tegelijkertijd vindt KMWE het belangrijk om vernieuwende inzichten vanuit het onderwijs mee te krijgen. “En vice versa natuurlijk”, licht Evers toe. “Dat doen we via docentenstages, maar ook door onze medewerkers gastlessen te laten geven op scholen.”

Anders kijken
Inzichten doet het bedrijf ook op tijdens het Kennisfestival, waar Evers en collega’s dus steevast van de partij zijn. “Daar zoeken we vooral de interactie met docenten op, om hen mee te geven anders te kijken naar leerlingen en hun geschiktheid voor techniek. Het zijn niet alleen de jongetjes die met lego spelen waar we naar zoeken. Meisjes die graag sudoku’s spelen en dus analytische vaardigheden hebben, zijn ook nodig. Om maar een voorbeeld te noemen. Er wordt vaak nog te klassiek over gedacht, maar techniek is tegenwoordig veel breder.” Daarom pleit ze voor meer uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. “Hoe eerder je iemands technische kwaliteiten in beeld hebt, hoe beter. Dat is ook belangrijk voor Brainport Eindhoven, want als we voorop willen blijven lopen als regio, moeten we zorgen voor minder missers in matches tussen leer- en werkveld.” 

Free education
Vanuit dat streven wijst Evers ook op het belang van samenwerking tussen ondernemende concullega’s, waar KMWE steeds meer op inzet. Net als een ander vooruitstrevend bedrijf; Shapeways. Met vestigingen in Eindhoven en New York ijvert deze spin-off van Philips (inter)nationaal én regionaal voor ‘het leren van 3D-printen’. “Dat doen we al vier jaar in de VS en dat is heel succesvol, dus we willen dezelfde strategie nu graag in Europa overbrengen”, legt Victoria Martinez, European Community Manager Marketing & Education, uit. Met die strategie doelt ze op het aanbieden van (digitale) lesvormen voor medewerkers van andere bedrijven en onderwijsinstellingen. “In Brainport Eindhoven werken we bijvoorbeeld samen met de TU/e, Summa, Avans en verschillende bedrijven zoals Philips en ASML om het gebruik van 3D-printers en de bijbehorende technologie en software gemeengoed te maken. Dus voor iedereen toegankelijk, ongeacht werkgever, achtergrond, opleidingsniveau, etc. We geloven in ‘free education’; iedereen die een computer tot zijn beschikking heeft, kan gebruikmaken van onze opleidingsmogelijkheden.”

Belangrijkste vraag
Met dat streven en aanbod staat Shapeways dit jaar voor het eerst op het Kennisfestival. “Daar willen we vooral graag leren wat er speelt binnen het regionale onderwijs. Wat weten en kunnen docenten hier al met betrekking tot 3D-printen? Het netwerk dat we vinden op het festival is precies dat waar we naar op zoek zijn; leraren, bestuurders en ondernemers die allemaal innovatief met onderwijs bezig zijn. Hen willen we graag onze belangrijkste vraag voorleggen; wat is de toekomst van het onderwijs? Waar gaat het de komende tien jaar naartoe en wat is de eerstvolgende stap? Die toekomst moeten we met z’n allen vormgeven, denken wij.”