Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Samenwerking tussen Lichtfestival Glow en Qinhuai Lantern Festival in Nanjing

11 juni 2018

- For English read below-

De zustersteden Eindhoven en Nanjing zijn vandaag een officiële verbinding aangegaan door een intentieverklaring voor drie jaar tussen lichtfestival GLOW Eindhoven en lichtfestival Qinhuai Lantern Festival in Nanjing. De samenwerking is dit jaar al concreet zichtbaar voor het grote publiek op GLOW 2018.

De samenwerkingsintentie is op 9 juni in Nanjing, China ondertekend door Ronald Ramakers, directeur Stichting GLOW Eindhoven, en Gao Jiayong, Vice General Manager of Qinhuai Lantern Festival. Burgemeester Jorritsma en de locoburgemeester van Nanjing waren bij de ondertekening aanwezig. Doel van de ondertekening is het intensiveren van de internationale betrekkingen, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. Voor GLOW is het met name interessant om het spanningsveld tussen de traditionele Chinese lichtkunst en high tech innovatieve lichttechnieken te onderzoeken en te vertalen naar lichtkunstwerken. Daarnaast heeft Nanjing GLOW benaderd voor advies en ondersteuning met betrekking tot het lichtfestival in China.

4d9a123f-9061-4acb-8119-8222cd2c907b.jpg
Qinhuai Lantern Festival

Het lichtfestival in Nanjing is een populaire viering van het volk en bestaat uit levensgrote lichtgevende installaties. Traditionele Chinese lichtkunst definieert zich door het gebruik van metalen frames overtrokken met gekleurde dunne stoffen, waar mythische figuren mee gemaakt worden, zoals de draak. Deze worden van binnenuit verlicht. Het festival bestaat al meer dan 25 jaar. Ieder jaar, tussen 1 en 15 januari, bezoeken miljoenen inwoners en toeristen de ‘lichtlantaarn’ shows. Nanjing is de tweede grootste stad van Oost China en heeft ruim 8 miljoen inwoners. Gijs-van-Bon-Nanjing.jpg

Chinese Lichtkunst op GLOW

Voor GLOW 2018 werkt Eindhovense lichtkunstenaar Gijs van Bon samen met de bekende lichtkunstenaar Gu Yeliang uit Nanjing aan een project wat over de hele route van GLOW zichtbaar en hoorbaar zal zijn. Het project met de naam ‘Ping’ bestaat uit 250 beacons die gezamenlijk een boodschap uitzenden, die van beacon naar beacon over de route uitrolt. Daarnaast zal Qinhuai Lantern Festival op deze GLOW editie een grote Chinese lichtinstallatie verzorgen op het Victoriapark. Een bijzondere combinatie van nieuwe lichttechnieken en traditionele Chinese lichtkunst.

GLOW op Nanjing
In 2019 staat vervolgens het project van Gijs van Bon op het lichtfestival in Nanjing. Het kunstwerk wordt aangepast op de de stad en de cultuur daar.


Collaboration with Nanjing

The sister cities of Eindhoven and Nanjing are to create an official link through a declaration of intent for the coming three years between the light festival GLOW Eindhoven and the light festival Qinhuai Lantern Festival in Nanjing. The collaboration will be visible for the general public this year at GLOW 2018, from 10 until 17 November. The agreement to work together was signed in Nanjing, China on 9 June last by Ronald Ramakers, director GLOW Eindhoven Foundation, and Mister Gao Jiayong, Vice General Manager of Qinhuai Lantern. Mayor Jorritsma and the acting mayor of Nanjing where present at the signing.

The objective of signing is to intensify international relations, knowledge sharing and the exchange of experience. It is especially interesting for GLOW that the field of tension between traditional Chinese light art and the high-tech innovation in light technology is explored and transformed into works of light art. In addition, Nanjing approached GLOW for advice and support with regard to the light festival in China.

4d9a123f-9061-4acb-8119-8222cd2c907b.jpg

Qinhuai Lantern Festival The light festival in Nanjing is a popular folk celebration comprising large-as-life illuminated installations. Traditional Chinese light art is made out of metal frames covered with colored thin fabrics, from which mythical figures like dragons are made. These are illuminated from the inside. The festival has run for more than 25 years. Each year, from 1 until 15 January, millions of residents and tourists visit the ‘light lantern’ shows. Nanjing is the second largest city in Eastern China and has more than 8 million residents.

Chinese Licht Art at GLOW Gijs-van-Bon-Nanjing.jpg For GLOW 2018 the Eindhoven-based light artist Gijs van Bon will work with the famous light artist Gu Yeliang from Nanjing on a project that will be visible and audible along the entire GLOW route. The project called ‘Ping’ comprises 250 beacons that collectively emit a message, rolling out from beacon to beacon. In addition, the Qinhuai Lantern Festival will present a Chinese light project in the Victoria Park during this edition of GLOW. An exceptional combination of new light technologies and traditional Chinese light art.