BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Schoolvoorbeeld van nieuwe onderwijsinitiatieven

05 oktober 2017

Inspiratie en ontmoetingen zijn de hoofdingrediënten van het Kennisfestival Leren in Brainport; hét evenement over innovatie in het onderwijs. Zo ook tijdens de komende derde editie op 14 november in het Evoluon in Eindhoven. Twee deelnemers van vorig jaar, docent Neeltje van de Vossenberg van het Varendonck College in Asten en docent Thomas Koolen van basisschool ’t Talent in Asten, raakten tijdens het festival van 2016 aan de praat en ontwikkelden afgelopen jaar een schoolvoorbeeld van nieuwe initiatieven en eigenzinnige samenwerking waarmee het onderwijs verder komt. “Zoek elkaar op, anders mis je iets.”

3-O vraagstukken
Van de Vossenberg vond in Koolen een gelijkgestemde vakgenoot die, net als zij, zocht naar mogelijkheden om PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs) beter op elkaar aan te laten sluiten. Omdat hun beide scholen ook het 3-O leren (Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend) omarmen, besloten ze met dat uitgangspunt een gezamenlijk project op te zetten; de middelbare schoolleerlingen van het Varendonck College werkten herkenbare 3-O vraagstukken uit tot casussen gelinkt aan het (regionale en zelfs internationale) bedrijfsleven en legden deze vervolgens – als probleemstellingen - voor aan basisschoolleerlingen van ’t Talent. Zij gingen vervolgens aan de slag met onderzoek naar mogelijke oplossingen, onder begeleiding van de Varendonckers. Beginpunt waren speeddates tussen de leerlingen, eindpunt was een presentatiemarkt waarop de Talenters hun oplossingen en- belangrijker nog – onderzoeksaanpak presenteerden.

Impact
“Onze leerlingen konden echt een beetje de docent uithangen”, aldus Van de Vossenberg. “Erg leuk om te zien hoe betrokken ze waren. Het bleek voor hen een eyeopener om te ervaren wat het niveau van jongere basisschoolleerlingen inhoudt en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Ze waren ook echt zó trots op ze tijdens de presentaties.” Volgens haar was het project op meerdere fronten succesvol. “We hebben sowieso het doel behaald om PO en VO dichter bij elkaar te brengen. Bovendien zijn alle leerlingen heel pragmatisch met 3-O leren bezig geweest. Ook konden de leerlingen van ’t Talent ons praktijklokaal gebruiken en zodoende met techniek kennismaken. En het heeft beide scholen heel veel leuke contacten opgeleverd. Sommige leerlingen worden er nog steeds over aangesproken op straat. Zoveel impact heeft de samenwerking gehad. ”De voordelen van die samenwerking blijken ook uit verschillende nieuwe ideeën die eruit voortkomen. Het enthousiasme is erg aanstekelijk en we weten elkaar nu ook makkelijker te vinden, dus dat smaakt zeker naar meer.”

Betekenisvol
Directeur Anja Jansen van ’t Talent is net zo overtuigd van de meerwaarde van dergelijke samenwerkingen tussen PO en VO en geeft goede initiatieven van medewerkers dan ook graag alle ruimte. “Elkaars kennis inzetten is heel belangrijk. Niet alleen vanwege de verbinding tussen de scholen, maar ook omdat we met dit soort projecten meer uit de kinderen halen. Wij streven vooral naar manieren om leren leuker te maken en beter te laten beklijven. We gaven onze leerlingen echt over aan de leerlingen van het Varendonck College en dat vonden ze geweldig. Zo van: ‘wij zijn nu even weg hè’. Super om te zien hoe serieus ze het namen en met elkaar aan de slag gingen.” Jansen is van mening dat scholen die motivatie het beste realiseren door kinderen te laten ervaren dat kennis meteen toepasbaar is. “Onderwijs betekenisvol maken. De leerlingen hadden ook een boek kunnen lezen over hun probleemstellingen en er een spreekbeurt of werkstuk over maken. Maar juist het contact met oudere leerlingen en het bedrijfsleven en samen onderzoeken wat het belang van hun oplossingen is voor de wereld, maakte de geleerde stof veel relevanter en interessanter voor ze.”

Connectivisme
Want dat is ‘leren in deze tijd’, aldus Jansen. “Kennis delen en in de praktijk brengen. Dat wil ik promoten en stimuleren en dat is ook precies waar het Kennisfestival voor bedoeld is. Er bestaan tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden om te leren en dat is zeker niet meer alleen op school. Vroeger was onderwijs heel erg gericht op behaviourisme; een beloning voor goed leergedrag, bijvoorbeeld in de vorm van een hoog cijfer. Nu gaat het veel meer over connectivisme; alles heeft met elkaar te maken. Leren is verbindingen leggen. Dus zoek elkaar op, anders mis je iets.”