Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Sorama gaat geluidscamera inzetten op kruispunt in Taipei

06 juni 2018

-For English see below-

De Eindhovense scale-up Sorama tekent vandaag een overeenkomst met het Department of Transportation Taipei in Taiwan. Sorama ontwikkelt camera's die geluid en trillingen zichtbaar maken met als doel overlast te reduceren. In Taipei gaat het bedrijf geluidscamera's inzetten op een gevaarlijk kruispunt om ongelukken vroegtijdig te signaleren en geluidsvervuiling in kaart te brengen. Het kruispunt en de nabije omgeving worden daardoor veiliger en de leefbaarheid beter. Eenzelfde opzet wordt geïmplementeerd op een drukke kruising in Eindhoven. 

In een Memorandum of Understanding spreken het Department of Transportation Taipei en Sorama de intentie uit om een jaar lang proeven te gaan draaien met geluidscamera's op een druk kruispunt in Taipei waar veel ongelukken gebeuren. Het traffic center wil snel een seintje krijgen wanneer er een ongeluk plaatsvindt om zo onmiddellijk verbeteringen toe te kunnen passen. Dat is waar de geluidscamera onder andere voor ingezet kan worden.  

Resultaat van intensieve samenwerking met Taipei  
De overeenkomst is een direct resultaat van de intensieve samenwerking tussen Eindhoven en Taipei. De afgelopen jaren vonden enkele handelsmissies plaats van en naar Taiwan. Ook is eerder vandaag een MoU getekend door Eindhoven en Taipei om de ontwikkeling van smart city solutions te versnellen door intensiever samen te werken in proeftuinen. 

Jaar lang proeven draaien  
De proefopzet met de geluidscamera moet binnen nu en een half jaar gaan starten. "Er is al een analyse geweest," licht oprichter van Sorama Rick Scholte toe: "we weten op welk kruispunt en waar de camera's geplaatst gaan moeten worden. We gaan een jaar lang proeven draaien in een testopzet onder alle weersomstandigheden en gaan dan kijken waar het baat heeft."  
 
Opzet ook in Eindhoven 
Eenzelfde opzet gaat op termijn worden toegepast in Eindhoven. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het het kruispunt betreffen waar de John F. Kennedylaan kruist met de Ring. Gesprekken hierover met de gemeente zijn op dit moment gaande. 

Certified partnership met Taiwanees bedrijf  
Naast de MoU met het Department of Transportation Taipei gaat Sorama vandaag meteen ook een certified partnership aan met een Taiwanese partner: IEA Electro Acoustic Technology in Taipei. Het bedrijf gaat Sorama vertegenwoordigen in Taiwan en wordt verantwoordelijk voor zaken als reselling, het verzorgen van trainingen, bieden van support en uitvoeren van projecten. De benodigde expertise op de juiste plaats "We hebben contracten lopen met grote klanten in Taiwan," vertelt Scholte: "in eerste instantie deden we vanuit Eindhoven zaken met deze klanten nu gaat dat vanuit Taiwan gebeuren. Deze partner heeft de benodigde expertise in huis om niet alleen te resellen maar ook om de camera's op de juiste manier in te zetten." 

Dutch company Sorama Eindhoven signs agreement with Department of Transportation Taipei

EINDHOVEN- Today (June 6th) the Dutch company Sorama that is located in Eindhoven signs an agreement with the Department of Transportation Taipei in Taiwan. Sorama develops cameras that make sound and vibrations visible to reduce disturbance. In Taipei the company will install the sound cameras in a dangerous intersection to signal accidents in an early stage and map sound pollution. A similar setting will be installed in a busy intersection in Eindhoven.

In a Memorandum of Understanding the Department of Transportation Taipei and Sorama agree on testing the sound cameras on a busy intersection where a lot of accidents happen for a year. The traffic centre wants to signal the accidents happening in an early stage to be able to directly make improvements. Moreover, mapping sound pollution makes it possible to increase safety and liveability in the direct surroundings of the crossroads. That is what the sound camera can be used for.

Result of close collaboration with Taipei
The agreement is a direct result of the close collaboration between Eindhoven and Taipei. Over the last few years several trade missions took place to and from Taiwan. Earlier today an agreement was signed to intensify collaboration in the field of developing smart city solutions in living labs to speed up inventing answers to both the cities’ challenges in the field of health and safety.

Proof of concept for one year
The proof of concept with the sound camera will start within now and half a year. "We have already made an analysis," founder of Sorama Rick Scholte explains: "we know on what intersection and in what place the cameras need to be installed. During an entire year we are going to run all sorts of tests in all kinds of weather circumstances and then we will see where the improvements will lead to the best results."

Similar proof of concept in Eindhoven
A similar living lab will be developed in Eindhoven. Probably this is going to be the intersection where the John F. Kennedylaan crosses with the Ring. Consultations with the municipality about this subject are ongoing.

Certified partnership with Taiwanese company
Besides signing an MoU with the Department of Transportation Taipei, Sorama also engages in a certified partnership with a Taiwanese partner: IEA Electro Acoustic Technology in Taipei. The company will represent Sorama in Taiwan.

The expertise that is needed in the place where it is needed
"We have several contracts with large customers in Taiwan," Scholte says: "at first we supported them at our Eindhoven office but now that is going to happen from Taiwan. This partner has the expertise needed not just to resell but also to apply the cameras in the right way."