Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Staatssecretaris Keijzer bezoekt Brainport Eindhoven en neemt investeringsplan in ontvangst

19 januari 2018

De uitwerking van de Mainport status van Brainport Eindhoven, zoals beschreven in het regeerakkoord, krijgt een vliegende start met de propositie van Brainport Eindhoven voor de regio-enveloppe. Daarin staan investeringen voor het aanpakken van de sterk oplopende arbeidsmarktkrapte, het regionale vestigingsklimaat en kennis centraal. De propositie wordt vandaag aangeboden aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, tijdens haar bezoek aan Brainport Eindhoven.

Wim van der Leegte biedt aan staatssecretaris Keijzer namens Brainport Eindhoven het investeringsplan voor regio-enveloppe aan

Regionale knelpunten

Het ambitiedocument voor de Brainport Nationale Actieagenda werd in april aangeboden in Den Haag en is daar goed geland. Sindsdien wordt hard gewerkt aan de uitwerking van die agenda, in goede samenwerking tussen Rijk en regio. Parallel daaraan is een propositie voor de regio-enveloppe opgesteld, die staatssecretaris Keijzer tijdens haar bezoek aan Brainport Eindhoven (ASML en High Tech Campus Eindhoven) namens het kabinet in ontvangst neemt. Met de regio-enveloppe wordt de passage in het regeerakkoord bedoeld die gaat over de aanpak van regionale knelpunten: “In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden.”

Staatssecretaris Keijzer bij ASML tijdens werkbezoek aan Brainport Eindhoven

Impact op de hele regio

Met de opname van Eindhoven in de regio-enveloppe worden het belang en de urgentie onderstreept die het kabinet toekent aan de regio. Dat is nodig om technisch talent - van ‘gouden handjes tot knappe koppen’ - internationaal, nationaal én binnen de regio aan te trekken en te behouden. Sterke regionale voorzieningen die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwkomers, maar ook voor huidige inwoners, zijn daarvoor essentieel. De propositie van Brainport Eindhoven voor de regio-enveloppe richt zich dan ook op investeringen in het vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en kennis, met impact op de hele regio. Na het aanbieden van de propositie zal duidelijk worden wat de gemeenschappelijke opgave wordt voor de verdere uitwerking van de Mainport status in de Brainport Nationale Actieagenda.