Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Startup Officers bieden directe toegang tot overheid

08 september 2017

Om startups directe toegang tot de overheid te geven is een netwerk van Startup Officers opgezet. Deze Startup Officers werken bij ministeries, grote gemeentes, provincies en uitvoeringsorganisaties. Het netwerk is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en StartupDelta. Brainport Eindhoven is één van de hubs binnen dit initiatief. 

De officers helpen startups met informatie en wijzen de weg als jonge ondernemers op zoek zijn naar samenwerking met de overheid. Denk aan het aanbieden van een innovatief product of dienst, vragen over wet- en regelgeving, de zoektocht naar een testomgeving of het vinden van netwerkpartners.
 
Inkoopkracht
Overheden in Nederland kopen jaarlijks voor ruim 73 miljard euro in.  Een inkoopkracht waar startups nog maar weinig gebruik van maken. Toch zijn er voor startups meer mogelijkheden dan wordt gedacht om bij het inkoopproces van de overheid betrokken te zijn. Het Startup Officers Netwerk heeft deze mogelijkheden verzameld en gebundeld in een werkdocument
StartupDelta heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Expertisecentrum Aanbesteden (PIANOo) in 2016 een reeks voorbeeldengepubliceerd, die laten zien hoe startups en overheden gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen.  
 
Ontwikkelpartner
Samenwerking tussen overheden en startups heeft ook andere voordelen. De overheid kan veel leren van de innovatieve kracht, de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van startups. Aan de andere kant is het voor startups interessant om gebruik te maken van het netwerk en de faciliteiten van de overheid.
Het Startup Officers Netwerk zet zich in om de mogelijkheden die er zijn beter te benutten en om de verbinding tussen het startup ecosysteem en de Nederlandse overheid te versterken.
 
Informatie en adviezen voor Start Ups
Binnen de overheid hebben RVO.nl en de Kamer van Koophandel gespecialiseerde teams geformeerd, die startups ondersteunen bij het ondernemen in binnen-en buitenland. Kijk op de webpagina startups and scale ups voor relevante (nationale) overheidsinstrumenten:  van subsidies tot toegang tot Europese netwerken.