BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Subsidie voor arbeidsprojecten Brainport

22 februari 2016

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan voor de arbeidsmarkt in de Brainportregio. De bijdrage komt ten goede aan projecten waarin 740 deelnemers naar een (andere) werkgever worden begeleid. Werkgevers, werknemers en overheid werken hierin nauw samen. Totaal is met de uitvoering 4,6 miljoen euro gemoeid.

Een van de projecten is de Techpool die 200 deelnemers gaat opleiden voor moeilijk te vervullen technische vacatures, zoals lasser, verspaner, plaatwerker of procesoperator. Ze krijgen een arbeidscontract bij de Techpool en worden vanuit de pool flexibel ingezet bij verschillende bedrijven.

De andere projecten zijn:

-Startersbeurs (200 deelnemers): een leerwerk-traject voor jeugdige werkzoekenden in alle sectoren (een project van de gemeente Eindhoven).
-Philips Werkgelegenheidsplan (140 deelnemers): opleiden, begeleiden en uitplaatsen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
-MKB Werkt! (200 deelnemers): voortzetting van de Vacaturecafés en vacatureservice (een project van MKB Eindhoven).
-Inrichting van digitaal platform voor de projecten: hierin kunnen bijvoorbeeld via e-portfolio’s de competenties van deelnemers in kaart worden gebracht.

De projecten uit het sectorplan maken deel uit van het arbeidsmarktprogramma ‘Op weg naar Werkzekerheid’ van Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant (WZOB). Dit programma bevat meer projecten, goed voor totaal 5000 matches op de arbeidsmarkt in vijf jaar.

Financiering
Het sectorplan loopt voor een periode van twee jaar. Het is ingediend door een samenwerkingsverband van WZOB, de vakbonden FNV, CNV en De Unie, en de provincie Noord-Brabant. Partners in de uitvoering van de projecten: gemeente Eindhoven, Brainport Industries College, Philips Werkgelegenheidsplan en MKB Eindhoven. De bijdrage van het ministerie (zogenoemde Asschergelden) is cofinanciering. De totale kosten van het sectorplan bedragen het dubbele. De provincie (233.000 euro) en de werkgevers (ruim 2 miljoen euro) leggen de andere helft bij.

Vakbond
“Met dit sectorplan leggen we het fundament voor een beter functionerende arbeidsmarkt in de regio en een betere samenwerking tussen de betrokken partijen. Het plan biedt werknemers perspectief op werkzekerheid met echte banen. Dit draagt bij aan de veranderingsbereidheid van werknemers”, zegt bestuurder Ron van Badenvan de FNV.

Werkgevers
Voorzitter Carl Heskesvan Werkgevers Zuidoost-Brabant: “We zijn blij dat ons arbeidsmarktprogramma een flinke impuls krijgt door deze toekenning. We zijn ervan overtuigd dat onze inspanningen een duidelijk multipliereffect hebben. Elke geïnvesteerde euro en elk arbeidsuur levert een veelvoud hiervan op voor de regio.”