Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Systeemintegratie is waar Brainport in uitblinkt

13 januari 2017Directeur Industriële Innovatie TNO: regio heeft een uniek profiel en ‘a right to play’

Brainport is een toptechnologieregio van wereldformaat. Eindhoven en omgeving bepalen al jaren de internationale concurrentiepositie en innovatiekracht van Nederland en de regio ontving vele prestigieuze prijzen. Een sterke combinatie van hightech en design en een unieke manier van samenwerken typeren Brainport. Maar Arnold Stokking, directeur Industriële Innovatie bij TNO en bestuurslid van de Stichting Brainport, formuleert nog preciezer waarin de regio uitblinkt: systeemintegratie. Met materialenkennis als basis en met design, mens en technologie interactie en data science als onmisbare ingrediënten.

“Philips en DAF legden tientallen jaren geleden een enorm sterk fundament voor de Brainport regio zoals die nu is,” verhaalt Arnold Stokking. “Hun netwerken en massa hebben als een magneet gewerkt en hebben enorm veel kennis aangetrokken. Daardoor zijn dieptespecialismen ontstaan op allerlei gebieden. In de regio is zo een krachtig netwerk gevormd van bedrijven, organisaties en mensen die uitermate sterk zijn in het toepassen van technologie om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

“Daarbij komen, net als in vroegere tijden bij Philips, alle aspecten om technologie toegankelijk te maken voor gebruik door mensen samen. Het gaat niet alleen om techniek. Maken en gebruik liggen heel dicht bij elkaar. Materialenkennis en toepassing is de basis maar dat kan niet zonder goed productdesign en mens en technologie interactie.”

Hoge precisie en enorme betrouwbaarheid

“Waar de Brainport regio in uitblinkt zijn systemen en systeemintegratie, we redeneren vanuit techniek en gebruik. We hebben geen grootschalige materialenindustrie hier maar we zijn sterk in systemen. Met hoge precisie en enorme betrouwbaarheid. En in zo’n systeem zit heel veel diepte-kennis.”

“Mechatronica bijvoorbeeld is systeemdenken. Op die combinatievlakken en in het denken in toepassingen zijn we sterk. Truck Platooning , oftewel het 'in treintje rijden' van zelfrijdende vrachtwagens is een mooi voorbeeld van een system of systems invulling in de regio. Essentieel voor de toekomst en wij, DAF in een consortium waarvan TNO deel uitmaakt, zijn daar al heel ver in. Deze vrachtwagens zijn tot de nok toe gevuld met sensoren en processoren. Bij dit soort projecten gaat het over toptechnologie en dat trekt internationaal talent aan. Als je wilt bijdragen aan de wereld dan ben je hier in Brainport op de juiste plek.”

Waardevolle ketenpartners betrokken bij systeemontwikkeling

“Grote bedrijven hier zijn een spin in het web en werken samen met een waardenketen van kennispartners en supply chain partners. Zij zijn allemaal schakels in de ontwikkeling van een systeem of toepassing. Eén van de uitdagingen die we hebben voor de toekomst is om de hele keten die betrokken is bij een systeem of toepassing snel en efficiënt transparant te maken. Daarvoor zou een digitaal paspoort, dat de levenscyclus van ontwerp tot uiteindelijke ontmanteling volgt, een uitkomst zijn. Een paspoort dat gegevens bevat van elke component in een systeem of toepassing. Op die manier kunnen we als het ware door de keten heen kijken en als goed geoliede keten concurreren met en werken voor grote buitenlandse OEM’s.”

Materialen als basis

“De basis van ons innovatie ecosysteem is gevormd door materiaaltechnologie, denk aan de wolfraam draad in een gloeilamp. Kennis op het gebied van materialen vormt nog steeds een belangrijk uitgangspunt. We streven bijvoorbeeld naar steeds kleinere en steeds krachtigere chips. De grote uitdaging daarbij is het zo efficiënt mogelijk gebruik en reductie van materialen of het vinden van alternatieve materialen. We hebben het dan al snel over onderzoek naar materialen en hun werking op sub nano- niveau. Bij die materialenkennis komt van alles kijken. Zoals chemie, iets waar de Brainport regio eigenlijk ook heel bijzonder in is: antwoord bieden op materiaal uitdagingen op atomair niveau. ”

“De systemen en de toepassingen van de systemen zoals bij Truck Platooning, produceren verder een toenemende hoeveelheid data. Met die toename in data neemt ook de behoefte aan analyse toe. Niet alleen met het oog op de eindgebruiker maar om de gehele keten te verbeteren. Dat belang van data science wordt in deze regio gezien, onderkend en toegepast.”

Toekomst in duurzaam materialengebruik en slimme technologieën

“Voor de toekomst ligt de uitdaging meer dan ooit op duurzaamheid. Klimaatverandering en grondstoffentekorten dwingen ons tot efficiënter gebruik en andere materiaaltoepassingen. Iets waar we in deze regio en in Nederland ook heel sterk in zijn. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de onderzoeksinspanningen in de Brainport regio gericht op systemen voor zonnefolies en decentrale energieopslag.”

“Andere technieken zijn 3D-printing bijvoorbeeld. Door laagje op laagje aan te brengen of door bijvoorbeeld holle structuren te printen kun je tot hele lichte structuren komen. De kennis die hiervoor nodig is, is ook in deze regio aanwezig.”

Brainport heeft‘a right to play’

“Het Brainport profiel is uniek. We kunnen het niet benchmarken of afzetten tegen andere regio’s. We moeten met passie over onze eigen kracht en regio vertellen. Maar: ‘we have a right to play’: Een unieke combinatie van een samenwerkingscultuur en een cocktail van materialenkennis, designexpertise, systeemkennis, mens en technologie interactie, data science en systems of systems kennis. Deze ingrediënten maken Brainport toekomstbestendig en uniek in de wereld. Het is dan ook niet voor niets dat Truck Platooning hier wordt ontwikkeld, dat we hier topproducten maken op basis van elektronica in plastic, dat we hier een supermooie nieuwe metaalprinter ontwikkeld hebben en nog veel meer. Maar beter nog: We ain’t seen nothing yet! ”

Download DE TECHNOLOGIE SIGNATUUR VAN BRAINPORT