BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Start-up en zakendoen in of met Taiwan? Schrijf je dan nu in voor incubator programma Garage+

11 maart 2018

-For the English text see below-

Het Taiwanese Incubator Programma Garage+ zoekt start-ups die willen deelnemen aan een tiendaags programma dat start op 31 mei en loopt tot 13 juni. Ben je een start-up en wil je weten welke mogelijkheden Taiwan je biedt? Dan is dit een ideale gelegenheid om inzicht te krijgen in de Taiwanese markt, partners en investeerders in Taiwan and de Computex/ InnoVEX te bezoeken! Inschrijven is mogelijk tot 16 maart.  

Brainport Eindhoven onderhoudt een strategische samenwerkingsrelatie met Taiwan. Vorig jaar bezocht een Taiwanese delegatie met interesse in het regionale start-up ecosysteem daarom de regio. Gedurende het tiendaagse programma van Garage+ is Brainport Development met een Nederlandse delegatie van start-ups, bedrijven en overheidsvertegenwoordigers ook aanwezig tijdens de Computex/ InnoVEX. Deze delegatie wordt geleid door burgemeester van de stad Eindhoven, John Jorritsma. 

Vooralsnog namen 76 start-ups deel aan Garage+
Sinds 2015 heeft het incubator programma 76 start-ups verwelkomd in Taiwan. Een derde van deze start-ups hebben kopers, partners of investeerders aangetrokken door de sterke industriële connecties die het programma biedt. Voor de editie van 2018 zoekt het programma start-ups op het gebied van AI & Big Data, IoT, Smart Device, Digital Health, AR & VR, Robotics en Green Tech die zich in de groeifase bevinden.

Wat het programma biedt
De voordelen van het tiendaagse programma voor de geselecteerde start-ups op een rijtje:

-       Uitstekende locatie van een stand op de Computex, een van ’s werelds meest bekende beurzen op het gebied van ICT met meer dan 40.000 internationale kopers uit 167 landen;
-       Een-op-een meetings met besluitvormers op topniveau in de wereldwijde supply chain;
-       Locatiebezoeken om partners te ontmoeten in de maakindustrie, op het gebied van marktontwikkeling en het investeringsveld;
-       Gratis vlucht en tiendaags verblijf.

Meer informatie
Voor meer informatie over Garage+ of de Nederlandse start-up delegatie die naar de Computex/InnoVEX gaat in juni 2018 kun je contact opnemen met de Business Developer bij Brainport Development, Desiree van Zutphen: d.vzutphen@brainportdevelopment.nl. Je kunt je ook direct aanmelden: http://bit.ly/2mKTiPL

Are you a start-up and want to do business in Taiwan? Apply now for the Garage+ incubator program

The Taiwan Incubator Program Garage+ is looking for early-stage start-ups that want to engage in their 10-day program from May 31st till June 13th. Are you a start-up? Then this is an ideal opportunity for you to discover markets, partners, and investors in Taiwan and visit the Computex/ InnoVEX! The program is now open for applications. You can apply until March 16th

Brainport endures a strategic partnership with Taiwan and in the past has welcomed a Taiwan delegation with interest in the local start-up ecosystem. During the 10-day programme Brainport Development will also be present at Computex/ InnoVEX with a Dutch delegation of startups, companies and government officials led by the mayor of the city of Eindhoven, John Jorritsma.

76 start-ups have engaged in Garage+
Since 2015, the program has invited 76 start-ups to Taiwan. A third of them have attracted buyers, partners, and investors through the program’s strong industrial connections. Required qualifications for the 2018 edition are: growth-stage startups in AI & Big Data, IoT & Smart Device, Digital Health, AR & VR, Robotics, Green Tech.

What the program offers
Below you can see what the selected start-ups benefit from within the 10-day program: -Excellent booth location at COMPUTEX, one of the world’s most renowned ICT trade shows with 40,000+ international buyers from 167 countries; -1-on-1 meetings with top-level decision makers from key players in the global supply chain; -Site visits to explore partners in manufacturing, market development, and investment; -Free flight tickets and 10-day accommodation.

More information
For more information about Garage+ or the Dutch start-up delegation that is going to visit Computex/ InnoVEX in June 2018 you can contact business developer at Brainport Development, Desiree van Zutphen: d.vzutphen@brainportdevelopment.nl. You can also apply immediately: http://bit.ly/2mKTiPL