Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Start-up en zakendoen in of met Taiwan? Schrijf je dan nu in voor incubator programma Garage+

08 augustus 2018

-For the English text see below-

Het Taiwanese Incubator Programma Garage+ zoekt start-ups die willen deelnemen aan een tiendaags programma dat start op 26 november tot en met 7 december 2018. Ben je een start-up en wil je weten welke mogelijkheden Taiwan je biedt? Dan is dit een ideale gelegenheid om inzicht te krijgen in de Taiwanese markt, partners en investeerders in Taiwan and de Computex/ InnoVEX te bezoeken! Inschrijven is mogelijk tot 7 september 2018.  

Brainport Eindhoven onderhoudt een strategische samenwerkingsrelatie met Taiwan. De afgelopen jaren vonden bezoeken over en weer plaats. Zo bezocht een Taiwanese delegatie met interesse in het regionale start-up ecosysteem de regio en bezocht een Nederlandse delegatie van start-ups, bedrijven en overheidsvertegenwoordigers Computex/ InnoVEX. Deze delegatie werd geleid door burgemeester van de stad Eindhoven, John Jorritsma. 

Vooralsnog namen bijna 100 start-ups deel aan Garage+
Sinds 2015 heeft het incubator programma bijna 100 start-ups verwelkomd in Taiwan. Een derde van deze start-ups hebben kopers, partners of investeerders aangetrokken door de sterke industriële connecties die het programma biedt. Voor de editie van december 2018 zoekt het programma start-ups op het gebied van AI & Big Data, IoT, Smart Device, Digital Health, AR & VR, Robotics en Green Tech die zich in de groeifase bevinden.

Wat het programma biedt
De voordelen van het tiendaagse programma voor de geselecteerde start-ups op een rijtje:

-       Eén-op-eén meetings met besluitvormers op topniveau in de wereldwijde supply chain;
-       Locatiebezoeken om partners te ontmoeten in de maakindustrie, op het gebied van marktontwikkeling en het investeringsveld;
-       Gratis vlucht en tiendaags verblijf.

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan Garage+ kun je contact opnemen met de Business Developer bij Brainport Development, Desiree van Zutphen: d.vzutphen@brainportdevelopment.nl. Je kunt je ook direct aanmelden: https://www.surveycake.com/s/Bpvww

Are you a start-up and want to do business in Taiwan? Apply now for the Garage+ incubator program

The Taiwan Incubator Program Garage+ is looking for early-stage start-ups that want to engage in their 10-day program from November 26th till December 7th. Are you a start-up? Then this is an ideal opportunity for you to discover markets, partners, and investors in Taiwan and visit the Computex/ InnoVEX! The program is now open for applications. You can apply until September 7th. 

Brainport endures a strategic partnership with Taiwan and in the past has welcomed a Taiwan delegation with interest in the local start-up ecosystem. During Computex/ InnoVEX earlier this year a Dutch delegation of startups, companies and government officials was present. The delegation was led by the mayor of the city of Eindhoven, John Jorritsma.

Almost 100 start-ups have engaged in Garage+
Since 2015, the program has invited almost 100 start-ups to Taiwan. A third of them have attracted buyers, partners, and investors through the program’s strong industrial connections. Required qualifications for the 2018 edition are: growth-stage startups in AI & Big Data, IoT & Smart Device, Digital Health, AR & VR, Robotics, Green Tech.

What the program offers
Below you can see what the selected start-ups benefit from within the 10-day program:
-1-on-1 meetings with top-level decision makers from key players in the global supply chain;
-Site visits to explore partners in manufacturing, market development, and investment;
-Free flight tickets and 10-day accommodation.

More information
For more information about Garage+ or the Dutch start-up delegation that is going to visit Computex/ InnoVEX in June 2018 you can contact business developer at Brainport Development, Desiree van Zutphen: d.vzutphen@brainportdevelopment.nl. You can also apply immediately: https://www.surveycake.com/s/Bpvww