BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Tawainese delegatie verkent samenwerkingskansen ouderenzorg met Brainport bedrijven

08 september 2017

Zesendertig vertegenwoordigers van het Taiwanese bedrijfsleven, ziekenhuizen, universiteiten en zorgcentra zijn op dinsdag 12 september in Brainport Eindhoven. Het doel van het bezoek is om samenwerkingsmogelijkheden tussen Taiwan en het regionale bedrijfsleven te verkennen op het gebied van innovatieve dienstverlening en technologische oplossingen in de ouderenzorg. 

De toenemende zorgbehoefte van ouderen en chronisch zieken is door de vergrijzing zowel in Taiwan als in Nederland een zeer actueel en belangrijk thema. Er is daarom in Taiwan een grote markt voor bedrijven en organisaties die oplossingen en diensten bieden die eraan bijdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven.

Brainport Development organiseert het bezoek zodat bedrijven in de regio internationale samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en hun dienstverlening naar het buitenland kunnen uitbreiden. We doen dit door naar de specifieke samenwerkings- en business development behoeften van de bedrijven uit de regio te kijken en dit actief te matchen met mogelijkheden die buitenlandse partijen bieden. Tijdens het bezoek op 12 september zijn er meetings met Philips, Slimmer Leven, Innovate Dementia, TU/e, project REACH en Active 8 van 2M  Engineering. Deze partijen houden zich allemaal bezig met het vraagstuk rondom vergrijzing vanuit een technologisch perspectief.

Meer informatie
Heeft u vragen over het bezoek of ziet uw bedrijf of organisatie samenwerkingskansen met Taiwan op het vlak van ouderenzorg? Neem dan contact op met Desiree van Zutphen, areamanager Taiwan bij Brainport Development: d.vzutphen@brainportdevelopment.nl of 06-38313859.