Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Throwback Thursday: aanbieden Brainport Nationale Actieagenda 1 jaar geleden

05 april 2018

Vandaag precies één jaar geleden heeft Brainport Eindhoven haar aanbod voor de Brainport Nationale Actieagenda overhandigd aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties in het Mauritshuis in Den Haag. "Wat ik zo mooi vind, terugkijkend op het afgelopen jaar, is dat we op 5 april 2017 niet alleen met de hele regio samen in Den Haag waren, maar dat we daarna de uitwerking samen met het kabinet ook met de hele regio hebben opgepakt" zegt Joep Brouwers, waarnemend directeur Brainport Development en gedelegeerd opdrachtgever Brainport Nationale Actieagenda namens Stichting Brainport. "Het is mijn stellige overtuiging dat de vruchten daarvan straks ook door de hele regio worden geplukt." 


Een nieuw kabinet
Een half jaar na het aanbieden van de Brainport Nationale Actieagenda gaat het nieuwe kabinet van start. Dat nieuwe kabinet zet Brainport Eindhoven gelijk hoog op de agenda. In het regeerakkoord wordt de regio herhaaldelijk bij naam genoemd. Ook de vier punten die voor ons van cruciaal belang zijn – kennis, talent, ondernemerschap en vestigingsklimaat – komen op verschillende wijzen terug in het regeerakkoord. Rijk, provincie en regio maken in december concrete afspraken over het verbeteren van de bereikbaarheid en versterking van Eindhoven als internationaal knooppunt.


Samenwerking krijgt vorm
Wat volgt is een hoog aantal werkbezoeken van Haagse politici. Begin 2018 ontvangen we onder andere Klaas Dijkhoff, Wouter Koolmees en Mona Keijzer - die het 'mind blowing' noemt als ze tijdens haar bezoek ervaart aan welke technologische oplossingen hier gewerkt wordt. "In januari bezocht ik Brainport Eindhoven en heb met eigen ogen de betekenis van deze regio voor onze economie gezien. Dankzij haar snelgroeiende maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, VDL, DAF en NXP en ruim 6000 innovatie MKB-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland" zegt Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.


Op 16 maart van dit jaar reizen drie bewindspersonen af naar Brainport Eindhoven. Kajsa Ollongren, Carola Schouten en Mona Keijzer komen hoogstpersoonlijk hun steun uitspreken voor de komende jaren. In het regeerakkoord is afgesproken om enkele belangrijke regionale projecten te ondersteunen door middel van een 'regio-envelop' (en dit was ons voorstel voor de invulling daarvan). Nu wordt duidelijk wat dat betekent: de regering maakt 130 miljoen vrij voor Brainport Eindhoven. Een geweldige investering en een hele belangrijke stap voor deze regio.


En nu verder
"Heel bijzonder hoe we de samenwerking met Den Haag in een jaar tijd hebben vormgegeven", zegt Staf Depla, wethouder van Economie, Werk en Beroepsonderwijs Gemeente Eindhoven en gedelegeerd opdrachtgever Brainport Nationale Actieagenda namens Stichting Brainport. "In het begin moesten we elkaar echt nog leren kennen, inmiddels weten we wat we aan elkaar hebben. We hebben intensief contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook met de andere departementen hebben we regelmatig overleg, bijvoorbeeld over innovatie, digitalisering en arbeidsmarktvraagstukken. We kunnen nu samen verder bouwen, samen inhoud geven aan het plan om deze regio én Nederland nog sterker te maken." 

In goede samenwerking tussen regio, provincie en Rijk wordt er nu een gezamenlijke actieagenda opgesteld. Het streven is deze voor de zomer van 2018 op te leveren. Samen met de verschillende ministeries wordt de komende maanden gekeken hoe we belangrijke zaken voor deze regio op landelijk niveau kunnen regelen.