BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Tilburgs kenniscentrum voor innovatie in regionaal recht en bestuur

01 februari 2016


Tilburg University start een kenniscentrum voor innovatie in regionaal recht en bestuur. Het nieuwe instituut zal door het leven gaan als Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG). De officiële opening wordt 4 februari verricht door de Noord-Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk en rector magnificus van Tilburg University Emile Aarts.

Hoe pak je complexe maatschappelijke vraagstukken effectief en legitiem aan, in een wereld die steeds verder globaliseert? Hoe stimuleer je duurzame economische groei en innovatie, in een tijd waarin de geldkraan niet meer wagenwijd openstaat? In het antwoord op beide vragen speelt de regio een sleutelrol. Op die rol richt het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) zich.

Interacties
Onder leiding van hoogleraar regionaal recht en bestuur Martijn Groenleer gaat TiREG onderzoek doen naar de veranderingen en vernieuwingen in de interacties tussen overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen rondom urgente maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan het versnellen van de energietransitie op regionaal niveau, maar ook aan de regionale aanpak van georganiseerde criminaliteit of aan het uitvoeren van de recente decentralisaties in het sociale domein. TiREG wil deze interacties beschrijven in al hun rijkheid, opmerkelijke verschillen tussen en binnen regio’s verklaren, en de effectiviteit en legitimiteit van de interacties (helpen) monitoren en evalueren.

Symposium
Het centrum wordt 4 februari officieel geopend met een symposium over innovaties in het regionaal recht en bestuur. Deze bijeenkomst brengt wetenschappers en vertegenwoordigers van internationale organisaties, nationale overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen rond nieuwe inzichten in de rol van de regio. Sprekers zijn onder andere Rudiger Ahrend van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Thomas Wobben van het EU Comité van de Regio’s, alsook gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de Provincie Noord-Brabant en Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en de hoogleraren Anders Lidström van Umeå University (Zweden) en Hans Mommaas, verbonden aan TiREG en tevens directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de effectiviteit en legitimiteit van regionale samenwerking, het belang van innovatie en leren voor regionale ontwikkeling en groei, en de rol van burgerschap en democratie in de regio.

Zie voor meer informatie de website van TiREG.