Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Van Geel over toekomst Eindhoven Airport

25 april 2019

Hoe kun je vanuit de Brainport regio bezien uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het advies dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel op 25 april in Den Haag overhandigde aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. 

Kwalitatieve ontwikkeling
In het traject van de Proefcasus Eindhoven Airport heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld. Van Geel: “Centraal in het advies – getiteld ‘Opnieuw Verbonden’ – staan vijf speerpunten. Daarmee kan Eindhoven Airport in samenwerking met de regio actief werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030.”

Het rapport geeft aan dat ingezet moet worden op het terugdringen van overlast en het nog beter verbinden van de functie van de luchthaven aan de Brainport economie. Van Geel: “Een luchthaven die meerwaarde biedt, een visitekaartje is voor de hightech regio met een passend bestemmingennetwerk.”

Juist op het vlak van terugdringen van de overlast ligt een grote kans om de aanwezige innovatiekracht en technologische ontwikkeling van de regio te benutten en te verbinden en daarmee ook de luchthaven het visitekaartje te laten worden van de innovatieve high tech Brainport regio. 

Knappe koppen uit de regio
Brainport Eindhoven leent zich bij uitstek voor technologische innovaties. Van Geel: “Denk aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame brandstoffen en energiedragers. Maar ook op het gebied van meettechniek en het ontwikkelen van rekenmodellen is innovatie mogelijk. In de regio wordt momenteel een regionaal meetnetwerk ontwikkeld om de luchtkwaliteit en het geluid in Zuidoost-Brabant, waaronder ook het gebied rondom Eindhoven Airport, te meten en te monitoren. Zet de talenten en de knappe koppen van de regio in om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen.”

Klik hier voor het volledige rapport

Foto: © Willem Hollemans Fotografie