BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Vanguard Initiative: politieke leiders komen bij elkaar voor een discussie op hoog niveau over groei en werkgelegenheid in Europa

29 februari 2016

Leidinggevende politieke vertegenwoordigers van 26 van de 30 lidstaten van het Vanguard Initiative kwam vandaag in Brussel bijeen om nogmaals hun betrokkenheid te benadrukken bij het uitbreiden van de industrie en het creëren van banen middels door de industrie gestuurde interregionale samenwerking, gezamenlijke ontwikkeling en gezamenlijke investeringen.Wim van de Donk, de huidige voorzitter van het Vanguard Initiative en Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, zegt het volgende: “Internationale samenwerking is cruciaal om grenzen weg te nemen, zodat we in heel Europa kunnen samenwerken en samen kunnen investeren. Dat is waar 'het Vanguard Initiative voor nieuwe groei door slimme specialisatie' op is gericht. Binnen het Vanguard Initiative werken 30 Europese regio's samen om de slimme specialisatie-agenda op de kaart te zetten, met als doel onze concurrentiepositie te versterken, de Europese industrie naar een internationaler niveau te brengen en om banen te creëren. Omdat we samen nou eenmaal sterker staan!”

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers de kans om terug te kijken op de voortgang die het afgelopen jaar door het Vanguard Initiative is geboekt.

Jyrki Katainen, vice-voorzitter van de Europese Commissie op het gebied van werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentiepositie, benadrukte zijn steun voor het werk van het Vanguard Initiative op dit gebied:

“Regio's moeten volledig betrokken zijn bij het Europese investeringsplan. Daarom juich ik de betrokkenheid van het Vanguard Initiative toe om interregionale partnerschappen tussen innovators en bedrijven te ontwikkelen, zodat er gezamenlijk aan demonstratieprojecten in nieuwe industriële groeiregio's kan worden gewerkt. Dit levert vanaf de start nieuwe dynamiek en gezamenlijke investeringen op, die weer een positief effect hebben op groei en werkgelegenheid in Europa.” Vice-voorzitter van de Europese Commissie op het gebied van werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentiepositie Jyrki Katainen

Gezamenlijke investeringen vormen de kern van de Vanguard Initiative-benadering. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van financierings- en investeringsmodellen die steun bieden voor de gezamenlijke demonstratievoorbeelden die voortvloeien uit de 5 pilotprojecten en opstartkapitaal kunnen genereren voor innovatieve bedrijven in het MKB.

Centraal bij deze bottom-upbenadering is een sterke en doelgerichte betrokkenheid van de industrie. Het Vanguard Initiative ontwikkelt op dit moment een nieuwe benadering om internationalisering van de Europese industrie en een betere concurrentiepositie te steunen. Dit gebeurt via gezamenlijke demonstratievoorbeelden in belangrijke industriedomeinen, met grootschalige commercialisering als uiteindelijk doel.

De aanwezige politieke leiders hadden gelegenheid rechtstreeks in contact te komen met bedrijven die betrokken zijn bij de huidige pilotprojecten, voorafgaand aan hun deelname aan het Matchmaking Event van Vanguard Initiative op donderdag 25 februari.

Flubetech, een in de buurt van Barcelona gevestigde MKB-onderneming uit Catalonië, produceert hightechcoatings en oppervlaktemodificatie voor gereedschappen en componenten. Het bedrijf is betrokken bij het pilotproject Efficiënte en duurzame productie. Carles Colominas, hun CEO, zegt het volgende:

“Door deelname aan de ESM-pilot (Efficiënte en duurzame productie) kan ons bedrijf een netwerk creëren met Europese partners die een aanvulling vormen op onze knowhow. Ook willen we de markt testen, potentiële eindgebruikers identificeren en de financiering rond krijgen. En we willen toegang tot

toonaangevende technologieën, zodat we demonstratiefaciliteiten kunnen bouwen. Voor een MKB-bedrijf als dat van ons is dit echt een unieke kans.” Carles Colominas, CEO, Flubetech.

Voor het ontwikkelen en leveren van wereldwijde waardeketens is de inzet nodig van zowel het MKB als van grotere spelers zoals het Zuid-Nederlandse bedrijf Phillips Lighting, dat deelneemt aan het pilotprogramma 3D-printen. Ronald Maandonks, wereldwijd hoofd van de afdeling Public and Private Partnerships deelde met de politieke leiders van het Vanguard Initiative ook de voordelen die het ze naar eigen zeggen heeft opgeleverd.

Voor alle deelnemers van de bijeenkomst van vandaag was het duidelijk dat er nog obstakels in de weg staan voor samenwerking en gezamenlijke investeringen die nog wel even zullen blijven bestaan, maar er was ook vertrouwen dat het Vanguard Initiative, door te blijven leren uit ervaring, een sterke positie blijft houden om deze uitdagingen aan te gaan, ten bate van de deelnemende regionale economieën en van Europa als geheel.