Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Vanguard Initiative toont de weg in Europa

14 juni 2016

Brainport Development is actief betrokken bij het ‘Vanguard Initiative’ dat in november 2013 van start ging. Sterke industriële regio’s uit de Europese Unie vinden elkaar in dit netwerk op basis van gedeelde en aanvullende regionale economische strategieën, de zgn. Smart Specialisation Strategieën.

Vandaag de dag telt Vanguard Initiative dertig leden, waaronder Zuid-Nederland. De drie provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, en de twee triple helix organisaties Brainport Network en Delta Region Network trekken samen de Zuid-Nederlandse kar.

Vanguard Initiative is een actiegericht netwerk dat nieuwe industriële technologie in groeidomeinen versneld naar de markt wil brengen. De catalysator-rol van demonstratie-platformen krijgt speciale aandacht in de pilotprojecten die daartoe worden opgetuigd. “3D Printing”, “New Nano-Enabled Products” en “Efficient and Sustainable Manufacturing” zijn drie van de huidige vijf thema’s die binnen de huidige pilotprojecten worden behandeld, en die voor Brainport Eindhoven erg relevant zijn. In de pilotprojecten werken de triple helix partijen binnen en tussen de regio’s actief samen. Naargelang het door Vanguard ontwikkelde 4-stappenproces “learn-connect-demonstrate-commercialise” vordert, verschuift de aanjagende en faciliterende rol van de publieke partijen naar een leidende rol van de industriële partners.

Conferentie

Tijdens de Smart Regions Conferentie die de Europese Commissie op 1 en 2 juni jl. organiseerde getuigde Brainport Development’s Wim De Kinderen (Brainport Eindhoven EU Office) ten aanzien van ruimzevenhonderd aanwezigen over de praktijken en ervaringen van Vanguard Initiative. Actiegerichte samenwerkingsverbanden tussen Europese regio’s, zoals Vanguard Initiative, moeten immers op grotere schaal worden aangemoedigd, zo vindt de Europese Commissie. De manier van samenwerken tussen de Vanguard regio’s werd als referentie-voorbeeld voor anderen naar voor geschoven.

Platformen

Op hetzelfde moment lanceerde de Europese Commissie ook drie Thematische Smart Specialisation Platformen, op de onderwerpen ‘industry modernisation’, ‘energy’ en ‘agrofood’. Deze platformen zullen een structurele dialoog tussen de Europese regio’s en de Europese Instellingen tot stand brengen, met als doel de gezamenlijke uitbouw van een gepast ondersteuningskader voor investeringprojecten zoals fieldlabs, pilot lines en data centra. Tijdens zijn tussenkomst in de paneldiscussie “co-investments for economic transformation” verwelkomde Vanguard Initiative voorzitter Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, deze thematische platformen. De Vanguard mentaliteit van learning by doing, de goede samenwerking van het netwerk met de Europese Commissie en de inspiratie die het netwerk wil zijn voor samenwerking in Europa, kan er een permanent verlengstuk in krijgen dat tot concrete co-investeringen moet leiden.

Jyrki Katainen

Vicepresident van de Europese Commissie Jyrki Katainen, die onder meer verantwoordelijk is voor het EFSI-Europees Fonds voor Strategische Investeringen, reikte tijdens de conferentie de hand. Hij pleit geregeld voor investment platforms, die binnen EFSI mogelijk zijn. Hierin worden meerdere kleine ideeën bij elkaar gebracht om vervolgens kapitaal aan te trekken. Katainen deed een beroep op de aanwezige regio’s. “Als er regio’s of bedrijven bezig zijn met (het opzetten van) deze investment platforms, laat het mijn kabinet dan weten. Wij zijn zeer bereid mee te werken en te helpen.” Vanguard Initiative zal zeker gebruik maken van deze uitnodiging.

Contact : Wim De Kinderen – w.dekinderen@brainportdevelopment.nl

Aanvullende informatie

Event website
Vanguard Initiative website
Vanguard Initiative YouTube channel

Meer weten?

Wij beantwoorden graag uw vraag!
Wim de Kinderen
Project Manager Vanguard Initiative