BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Versnelling blijkt sleutelwoord tijdens overheids-VIP Tour DTW

23 mei 2017

  • RU89743.jpg 1200
  • RU89675.jpg 1200
  • RU89712.jpg 1200

De Dutch Technology Week is bij uitstek de gelegenheid om de innovaties, ontwikkelingen en paradepaardjes van Brainport Eindhoven voor een breed publiek in de spotlight te zetten. Zo ook voor de raadsleden van de 21 gemeenten die samen Brainport Eindhoven vormen. Traditioneel onderdeel van de DTW is daarom de Overheids-VIP Tour; een bondige route langs een aantal hotspots speciaal voor vertegenwoordigers van de regionale politiek. Dit jaar stond onder andere de SingularityU centraal; de eerste niet-Amerikaanse vestiging van het instituut uit Silicon Valley dat sinds mei 2016 gevestigd is op Strijp – S in Eindhoven. Een schot in de roos: “Ik had hier al veel eerder een kijkje willen nemen, maar er kwamen steeds raadsvergaderingen tussendoor. Nu blijkt dat ik daarmee toch de verkeerde keuze heb gemaakt”, grapte een van hen achteraf. Maar ook de andere programmaonderdelen vielen in de smaak.

Mainport
Ruim dertig raadsleden voegden zich zaterdagochtend 20 mei bij de Overheids-VIP Tour, waar ze bij de SingularityU welkom werden geheten door Imke Carsouw, directeur van Brainport Development. Zij benadrukte dat de regio het afgelopen jaar twee belangrijke successen mocht optekenen: “We hebben de kracht van de maakindustrie voor de Nederlandse economie bewezen én onmiskenbaar aangetoond dat die kracht voor het belangrijkste deel in Brainport Eindhoven aanwezig is.” Daarmee was het bruggetje naar de in april aangeboden ActieAgenda snel gemaakt. “De benoeming tot mainport heeft meer deuren geopend dan we hadden gedacht. Dat is mooi, want we hebben echt investeringen vanuit de overheid nodig om een economische groeimotor te blijven. Zodat we talent, kennis, ondernemerschap en het vestigingsklimaat nog meer kunnen versterken en versnellen.”

SingularityU
Juist dat woord, versnelling, stond vervolgens centraal tijdens de presentatie van Michael Dawkins, gastheer vanuit de SingularityU. Want om die reden is het instituut opgericht en bezig aan een internationale uitbreiding: “De versnelling versnelt. De verwachting is dat de technologische ontwikkelingen de komende veertien jaar net zo hard gaan als de afgelopen honderd jaar. Het gaat zo snel, dat we niet kunnen inschatten wat de toekomst brengt. Er komt in ieder geval een totaal andere wereld, vol nieuwe technologische mogelijkheden, op ons af. Dat biedt kansen, maar ook onzekerheden. De grote vraag is daarom hoe wij daar als mens mee om moeten gaan en hoe we onze waarden overeind kunnen houden. Daarvoor is SingularityU in het leven geroepen; om samen met de maatschappij na te denken over antwoorden op zulke vraagstukken. En Brainport Eindhoven is bij uitstek de plek om dat buiten de VS vorm te geven.”

Debatten
Als voorbeelden noemt Dawkins een meisje dat zonder handen is geboren en dankzij bionische armen toch zonder beperkingen kan leven. Of een Japans toilet dat bij elke spoelbeurt je DNA kan doorberekenen. Maar willen we dat, vraagt hij de deelnemers van de tour. “Waarom niet, we moeten niet uit angst voor het onbekende ontwikkelingen tegenhouden”, luidt een van de reacties. “Maar het ligt er wel aan wie de beschikking krijgt over die informatie en wat ze ermee doen”, zegt een ander. Koren op de molen voor de SingularityU, want juist in zulke debatten wil het instituut een centrale rol spelen. Afsluitend benadrukt Dawkins nog dat de universiteit er dan ook voor iedereen is: inwoners, bedrijven, beleidsmakers, studenten. “Daarom hebben we allerlei cursussen, van gratis tot behoorlijk prijzig.”

Additive Industries
De volgende halte tijdens de Overheids-VIP Tour is om de hoek, bij Additive Industries. Dit jonge bedrijf wil 3D-printen vertalen naar de industriële wereld, met geavanceerde printers voor metalen machineonderdelen. Medeoprichter en CEO Daan Kersten staat het gezelschap al op te wachten en steekt meteen voortvarend van wal. Hij legt uit hoe de door het bedrijf ontwikkelde machines serieproductie via 3D metaalprinting kunnen realiseren, door middel van lasers die een patroon smelten in metaalpoeder dat laag over laag geprint wordt. “Dat heeft veel voordelen, onder andere omdat het proces volledig digitaal is. Er komen geen mallen, frezen of programma’s aan te pas en ook geen groot of zwaar materiaal. Bovendien biedt het de mogelijkheid om bestellingen te customizen en om nieuwe structuren toe te passen.” Hij voorziet een gunstige toekomst voor het bedrijf: “Momenteel worden onze machines vooral in de aerospace en automotive branche gebruikt, maar dat wordt breder. Bakkerijen tonen bijvoorbeeld inmiddels ook interesse.” Volgens Kersten is Brainport Eindhoven de ideale vestigingsplek: “Hier hebben we alle benodigde componenten en toeleveranciers in de buurt. Bovendien kunnen de technologische ontwikkelingen alleen hier zo snel gaan.” Waarmee versnelling wederom het sleutelwoord tijdens deze tour blijkt.

Betrekken
De ochtend wordt afgesloten bij de Ontdekfabriek, waar versnelling dankzij het grote aantal energieke kinderen een nieuwe betekenis krijgt. Vanwege al die enthousiaste rumoerigheid houdt John Blankendaal van Brainport Industries zijn introductiepraatje kort maar krachtig. Hij nodigt de aanwezigen vooral uit om rond te lopen en alle demonstraties te ervaren. Tussendoor vertelt Angelique van Wissen van de gemeente Someren over haar indruk van de tour: “Ik heb het in de raad vaak over de huidige versnelling, dus mooi dat dit juist vandaag aan bod kwam. We hebben nu de kans om daarop in te zetten, zodat de toekomstige technologische ontwikkelingen ook echt een verbetering kunnen zijn. Daarom is het goed dat dit soort dingen georganiseerd worden. Brainport Eindhoven is van ons allemaal, wat hier speelt, raakt elke gemeente in de regio.” Ook Frank Smit van de gemeente Bergeijk is te spreken over het programma van de tour: “Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt, maar ik merk dat de meeste raadsleden zich nog steeds te veel bezighouden met lokale zaken. Die tijd is echt voorbij, we leven in een globaliserende wereld en het is belangrijk dat we onze inwoners daarbij betrekken. In Brainport Eindhoven kom je juist heel soepel in aanraking met die buitenwereld.”