BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Vijf genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee bekend

24 november 2017

De vijf genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee zijn bekend. De Brabantse Kempentrofee is de aanmoedigingsprijs voor innovatie en samenwerking in de Kempen. De jury, Stichting het Huis van de Brabantse Kempen, beoordeelde dit jaar 16 inzendingen. De vijf initiatieven zijn genomineerd als kanshebber voor de Kempentrofee zijn: Kempenlef, Weidevarkens van Den Elshorst, Tussenheidproject, Groentenzaadteelt-De Beersch Hoeve en Brandstore Visit Oirschot. 

Samenwerking voorop
De Brabantse Kempentrofee gaat naar een initiatief dat op een bijzondere manier bijdraagt aan de ontwikkeling en vernieuwing van de Kempenregio. Samenwerking zoeken met andere partijen uit de regio staat daarbij voorop. Maandag 11 december wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in de Sint-Petrus Basiliek in Oirschot. Stemmen op een van de genomineerden kan tot en met 10 december 24.00 uur. 

Kempenlef
Kempenlef wil er voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De zorg richt zich op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Kempenlef realiseert concrete en creatieve initiatieven om de groeiende zorgvraag van kwetsbare ouderen en mantelzorgers te ondersteunen.

Weidevarkens
Met hun weidevarkens zet Den Elshorst zich in voor een manier van varkenshouden die zo dicht mogelijk de natuurlijke levenswijze benadert. Hun weidevarkens worden ook ingezet voor effectief natuurbeheer. Hun verkregen ‘Green Deal’ geeft ze de gelegenheid om aan te tonen dat hun bedrijfsvoering betekenisvol bijdraagt aan het dierenwelzijn, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bescherming en verbetering van natuur en milieu.

Verduurzamend Ondernemen in Vrijkomende Agrarische Gebouwen in Midden-Brabant
Dit project stimuleert en begeleidt nieuwe initiatieven in het landelijk gebied op basis van ruimtelijke, economische en maatschappelijke grondslagen. Uitgangspunt is de sluiting van 30-40% van de agrarische bedrijven tot 2030. De vrijkomende agrarische bebouwingen bieden mogelijkheden. Initiatieven zijn cruciaal om de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied te behouden, maar deze lopen te vaak tegen drempels aan die realisatie in de weg staan.

Groentenzaadteelt – De Beersche Hoeve
De Beersche Hoeve is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het vermeerderen van groentenzaden, selectie voor het veredelen van nieuwe zaadvaste groentenrassen en het in stand houden van bestaande rassen. Haar missie is de ontwikkeling van zaadvaste rassen. Deze rassen verbinden verleden naadloos met de toekomst en zijn daarmee intrinsiek duurzaam.

Brandstore Visit Oirschot
Partijen hebben de krachten gebundeld in de promotie van Oirschot en gaan Oirschot eenduidiger op de kaart zetten om zo meer bezoekers van buiten aan te trekken. Het monument Oude Raadhuis wordt de fysieke winkel, van waaruit Oirschot in stijl gepromoot wordt door VVV en Centrummanagement en nog een zestal andere partijen.