BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Vruchtbare bodem Brainport lokt veel nieuwe bedrijven

28 januari 2016


De Brainportregio is een geliefde vestigingsplaats voor bedrijven uit binnen- en buitenland. In 2015 hebben 43 nieuwe bedrijven vaste voet aan de grond gekregen in deze regio. Bovendien heeft een aantal al gevestigde buitenlandse bedrijven in Brainport afgelopen jaar hun vestiging uitgebreid. Dat levert de regio bijna 800 nieuwe arbeidsplaatsen op. Ten opzichte van voorgaande jaren stijgen nieuwe bedrijvigheid en daaraan gekoppelde banen in Brainport met forse sprongen.

De komst vaneen nieuw bedrijf staat telkens garant voor een krachtige economische impuls en het vergroot de dynamiek van de Brainportregio. Het stimuleren van starters is daarom ook erg belangrijk, net als het aantrekken, behouden en begeleiden van binnen- en buitenlandse bedrijven. Vooral deze laatste categorie bedrijven is een belangrijke doelgroep van het Brainport International Programme (BiP). In BiP werken veel partners intensief samen zoals Brainport Development, de BOM, de EZ afdelingen van de C4 gemeentes, High Tech Campus Eindhoven (HTCE), Automotive Campus en FoodTechpark Brainport.

Imke Carsouw, directeur Brainport Development: "Afgelopen vier jaar hebben zich zo'n 130 nieuwe bedrijven in de Brainport regio gevestigd met in totaal ruim 1600 nieuwe arbeidsplaatsen. Daar ben ik hartstikke trots op!"

Informatie
De 43 nieuwe bedrijven die zich in 2015 in de Brainportregio hebben gevestigd, bestaan uit 28 buitenlandse en 15 binnenlandse ondernemingen. Verder zijn vier buitenlandse bedrijven die al langer in Brainport opereren, begonnen met de uitbreiding van hun vestiging. Dit alles heeft geleid tot 779 nieuwe arbeidsplaatsen in 2015. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van 26 procent van het aantal nieuwe bedrijven en 129 procent van het aantal arbeidsplaatsen. BiP begeleidt, in samenwerking met de BOM, de campussen in de C4, de businesscenters en EZ-afdelingen van de C4, de bedrijven bij het vinden van de juiste locatie. Het programma voorziet verder de bedrijven van informatie over fiscaliteit, visa, werkvergunningen en het ecosysteem van Brainport.

Enkele aansprekende voorbeelden van bedrijven die voor de Brainportregio kiezen zijn de komst van het Europees hoofdkantoor Shimano naar Eindhoven, het Europese testcentrum foodprocessing van Avure HPP technology in Helmond, het logistieke centrum van Huawei bij DHL in Eindhoven en de uitbreiding van Fuji Seal International, Inc. in Deurne.

Naomie Verstraeten, Programmamanager Brainport International Programme: “Opmerkelijk van het resultaat in 2015 is het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. De omvang hiervan is in vergelijking met voorgaande jaren significant toegenomen. Het aantal nieuwe buitenlandse vestigingen is licht gestegen ten opzichte van 2014. Dat de groei niet groter is heeft enerzijds te maken met teruglopende FDI (Foreign Direct Investments) investeringen in Europa en anderzijds met de toenemende concurrentie, vooral van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.”

Talent
Verwachtingen voor 2016 zijn goed, de projectportefeuille is goed gevuld. Wat aandacht vraagt is de scheef groeiende verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er zijn nu al teveel bedrijven die moeite hebben geschikt en gekwalificeerd personeel te vinden. Dit geldt vooral voor researchers, engineers, productie- en logistieke medewerkers. Beschikbaarheid van (het juiste) talent is een vereiste om succesvol nieuwe (buitenlandse) bedrijvigheid te realiseren. Daarom wordt in 2016 vanuit het BIP meer inzet gepleegd op de cross-over TALENT – INVEST.