Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Wat betekent de rijksbegroting voor de Brainport Nationale Actieagenda?

02 oktober 2017

Het heet een ‘beleidsarme’ begroting gezien de demissionaire staat van dit kabinet, maar in de rijksbegroting voor 2018 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd werden toch belangrijke signalen afgegeven die te maken hebben met de Brainport Nationale Actieagenda. De Actieagenda, die in april werd overhandigd in Den Haag, is een dringend beroep op samenwerking met het nieuwe kabinet: laten we nu een aantal belangrijke stappen zetten om de Nederlandse economie ook straks draaiende te houden.

Partnerschapsprogramma’s

De rol van Brainport Eindhoven, één van de drie economische kerngebieden of motoren van de Nederlandse economie, is onder andere als gevolg van de Mainport moties goed ‘verankerd’ in deze begroting. Zo is te lezen dat in 2018 regionale partnerschapsprogramma’s voor de drie economische kerngebieden Brainport Eindhoven en de metropoolregio’s Rotterdam - Den Haag en Amsterdam - Utrecht verder worden ontwikkeld.

Dergelijke partnerschapsprogramma’s zijn een bevestiging van de steeds intensievere samenwerking tussen rijk en regio en bieden de mogelijkheid verder te werken aan de thema’s uit de Actieagenda. Alleen zo kunnen wij in Nederland de steeds hevigere concurrentie om kennis en talent met grootstedelijke technologieregio’s - zoals Stockholm, München, Singapore en San Francisco - aangaan. Aandacht voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is daarbij essentieel.

Start-ups en scale-ups

Goed nieuws is de extra financiering die de overheid voor 2018 beschikbaar stelt voor innovatie, startups en scale-ups. Daarnaast treedt vanaf 1 januari 2018 Invest NL in werking; een al eerder aangekondigd financieringsinstrument waar in Brainport Eindhoven veel van wordt verwacht. Een mooie aanzet, maar nog niet in lijn met de vraag om de bijzondere financieringsbehoefte van bijvoorbeeld hardware start-ups. Dat geldt trouwens ook voor de financiering van beloftevolle nieuwe technologieën als geïntegreerde fotonica.

Digitalisering

Opvallend is de aandacht die in deze miljoenennota uitgaat naar digitalisering. De overheid wil meer aansluiten op de digitale transformatie en wil het bedrijfsleven daarbij beter ondersteunen. Deze aandacht is van groot belang voor bedrijven in de Brainport regio en in de rest van Nederland. De hightech maakindustrie vereist de uitrol van hoogwaardige digitale infrastructuur, voldoende opslagcapaciteit en beveiliging van transacties. Maar de digitalisering gaat hard en om echt bij te blijven moet de overheid koploperambities hebben en daarnaar handelen. Dat geldt ook voor digitalisering in het onderwijs; een cruciale voorwaarde voor een toekomstgerichte economie en maatschappij.

Maatschappelijke uitdagingen

De rijksbegroting stelt ook nadrukkelijk de maatschappelijke uitdagingen van de zorg en doelstellingen op het vlak van een circulaire economie en klimaat centraal. Dit zijn opgaven waar Brainport Eindhoven een grote bijdrage aan kan leveren door het inzetten van sleuteltechnologieën, bijvoorbeeld op gebied van eHealth of energieopslag.

Versnellen en verdiepen

Veel aandachtspunten uit de Actieagenda worden in de voorliggende begroting niet besproken of zijn niet gewijzigd; dat is in de huidige omstandigheden niet verwonderlijk. Het blijft dus nog even gissen naar de financiering van hoger onderwijs, hoe regelingen als de 30% regeling en WBSO op peil worden gehouden, hoe groot de publieke bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling wordt, of er verbeteringen van bereikbaarheid in Zuidoost Nederland naar voren worden gehaald en vele andere zaken die voor Brainport en Nederland erg belangrijk zijn. Dus wel of niet al genoemd in de huidige begroting, belangrijkste is dat het nieuwe kabinet gaat versnellen en verdiepen op de door Brainport Eindhoven aangereikte onderwerpen met betrekking tot talent, kennis, ondernemerschap en vestigingsklimaat.

Brabant

Tot slot; ook dit jaar was na afloop van de troonrede weer de bekende Brabantborrel. Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, hield daar een vlammend betoog over het belang van Brainport Eindhoven voor Nederland: “We zijn een provincie van inclusiviteit en innovatie. Brainport Eindhoven biedt wat Nederland nu en in de toekomst nodig heeft. Niet alleen qua hightech, maar juist ook in de richting van de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. En zo’n kip met gouden eieren moet je niet afremmen, maar juist een extra zetje geven.” De bijeenkomst werd zeer goed bezocht, zowel door Brabantse als niet-Brabantse gasten. En zo hoort het ook. Want samen maken we de toekomst van Nederland.

Lees hier meer over de Brainport Nationale Actieagenda