Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Interessante bijeenkomst voor Brainport Networking Financials

18 juli 2017

De tweede bijeenkomst van dit jaar vond plaats in de theaterzaal van de Ilse Wouters Academy, gelegen op Sectie C in Tongelre. Tegen de achtergrond van deze inspirerende omgeving werden het succes van SMART Photonics en de ontwikkelingen rondom Photon Delta uit de doeken gedaan en werden de ca. 40 aanwezigen door Euronext Amsterdam meegenomen in de mogelijkheden van en de toegang tot kapitaal en de wereld van de beursgang.

De bijeenkomst begon met een korte introductie door Carina Tielemans, projectmanager voor Brainport Networking Financials. Zij stipt aan dat de economie in de regio Eindhoven bovengemiddeld is gegroeid vergeleken met de rest van Nederland, maar dat kapitaal nog steeds nodig blijft om het bedrijfsleven te ondersteunen.

De eerste spreker is Robert Feelders, CFO van SMART Photonics. SMART Photonics is een snelgroeiend bedrijf, opgericht in 2012, dat als een van de weinige ter wereld geïntegreerde fotonische chips kan produceren. Fotonica is een technologie die een lange voorgeschiedenis kent in Eindhoven en waarbij microchips worden ontwikkeld op basis van lichtsignalen i.p.v. elektronen, zoals nu het geval is. Deze chips zijn sneller en energiezuiniger en kunnen meer functies uitoefenen (zoals heel secuur meten), waardoor je ze op uiteenlopende manier kunt toepassen. Ze bieden bijvoorbeeld een oplossing voor de exceptionele datagroei en het daarmee gepaard gaande energieverbruik. De technologie is toepasbaar in diverse sectoren zoals Telecom, luchtvaart, medische industrie etc. “We willen dat ecosysteem verder uitbouwen dicht bij de TU, waar alle kennis zit en de ontwikkeling plaats vindt, zodat we in 2018 een state-of-the-art photonics-fabriek kunnen openen in Eindhoven en we tegemoet kunnen komen aan de explosief groeiende vraag naar deze geïntegreerde fotonische chips. Daarvoor zij we op zoeken naar nieuwe collega’s en financiële partners.”

Ewit Roos, Managing Director van Photon Delta, haakt vervolgens in op het verhaal van Robert Feelders. Photon Delta is namelijk het ecosysteem in Nederland waarin hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken om een leidende positie in te nemen in de ontwikkeling en commercialisatie van fotonica. Het is een consortium bestaande uit nationale en Europese partijen, maar het zwaartepunt ligt in de Brainport Regio Eindhoven. Er is een exceptionele groei aan de orde op het gebied van fotonica. “We willen deze groei langdurig kunnen faciliteren, maar dat betekent dat we moeten anticiperen op vraagstukken waarvan we het antwoord nu nog niet kennen. Dit is een enorme kans voor Nederland, maar om mee te kunnen draaien op wereldniveau moeten we fors investeren, zowel op het gebied van de productie-infrastructuur als op het gebied van technologieontwikkeling”, zo legt Roos uit.

De laatste spreker is René van Vlerken, Head of Small & Mid Cap Listings Euronext Amsterdam. Hij is van mening dat er in Europa veel technologiebedrijven zijn die klaar zijn om de stap naar de beurs te maken. Euronext hoopt deze bedrijven te inspireren om die stap daadwerkelijk te maken als ze daar klaar voor zijn. Om deze beursgang te vergemakkelijken is TechShare ontwikkeld samen met een aantal partners. Het is een educatief programma voor bedrijven die over 3 à 4 jaar de stap naar de beurs willen maken of daarover na aan het denken zijn. Het programma helpt bestuurders van techbedrijven in zes maanden tijd om de rol en de werking van de financiële markten beter te begrijpen. Middels het TechShare programma zijn ondernemers beter in staat de kansen van een notering te beoordelen in relatie tot hun specifieke projecten en kunnen ze tijdig voorbereidingen treffen (meer informatie hierover via Carina Tielemans of René van Vlerken).