BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Weer bovengemiddelde economische groei Eindhoven

05 juli 2018

De economie van de gemeente Eindhoven groeide in 2017 met 4,6 procent. Daarmee was de groei, net als in 2016, de sterkste van de vijf grootste steden in Nederland. De Nederlandse economie groeide gemiddeld met 3,2 procent in 2017. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek voor het CBS Urban Data Center Eindhoven. De economische groei had Eindhoven vooral te danken aan de groeiende industrie in deze gemeente. Het COROP-gebied Zuidoost-Noord-Brabant, waar ook relatief veel industrie is gevestigd,  groeide met 4,9 procent. Ook de provincie Noord-Brabant had met 3,7 procent een bovengemiddelde groei. 

Grote steden

In Amsterdam groeide de industrie ook, alleen is deze gemeente voor zijn economie minder afhankelijk van deze bedrijfstak. Door groei in de groot-en detailhandel nam de economie van Amsterdam met 3,9 procent wel bovengemiddeld toe. De vijf grootste steden van Nederland hebben allen geprofiteerd van de relatief sterk aanwezige groot-en detailhandel. Rotterdam kent in zijn economie ook relatief veel industrie. Maar doordat het soort industrie in Rotterdam afwijkt van Eindhoven was de groei toch minder sterk. Met een economische groei van 3,3 procent zat Rotterdam nog wel boven het Nederlands gemiddelde. Utrecht en Den Haag zijn voor hun economie beide minder afhankelijk van de industrie.  In Utrecht werd de groei licht getemperd door een krimp in de financiële instellingen; met 3,2 procent had de domstad een gemiddelde groei. De matige groei van de overheid leidde in Den Haag tot de laagste economische groei van de vijf grootste steden (2,6 procent). 

  
Toelichting economische groei
Economische groei in dit persbericht is de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de tabel is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen, sterk.

Bron: Maatwerk – Eindhoven