Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Werknemer in Brainport moet vaardigheden blijvend ontwikkelen

16 maart 2016

Van werknemers worden tegenwoordig heel andere vaardigheden gevraagd dan zeven jaar geleden. De werknemer van de toekomst moet steeds breder en flexibeler inzetbaar zijn. Werkgevers stellen telkens nieuwe eisen om het steeds hogere tempo van technologische ontwikkelingen bij te benen. Vooral op het gebied van ‘IT skills´ in alle sectoren en ´soft skills´ in de technische sector. Dat blijkt uit onderzoek van Textkernel naar de veranderingen in gevraagde vaardigheden in de Brainport Regio.

Textkernel onderzocht in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development de veranderingen in gevraagde vaardigheden (skills) in vacatures in Zuidoost-Brabant in de afgelopen 7 jaar. Daaruit blijkt dat er een duidelijke verandering heeft plaatsgevonden.

Download onderzoek Textkernel

Wat blijkt uit de cijfers?
1. Terwijl het totale aantal gevraagde skills per vacature de afgelopen 7 jaar met 6% is afgenomen, neemt het aantal IT skills per vacature toe met 13% in alle sectoren. In deze skills is een duidelijke verschuiving te zien naar meer technische ontwikkelvaardigheden en programmeertalen in plaats van programma´s als Word en Excel, wat inmiddels als basiskennis gezien wordt. Daarnaast zien we dat het aantal vacatures in IT beroepen in niet IT sectoren meer dan verdubbeld is.

2. Het totale aantal gevraagde soft skills per vacature in de technische sector neemt toe met 26%. Voorbeelden van soft skills zijn onder andere samenwerken, leidinggeven, overtuigen en commercieel en communicatief vaardig zijn. Dit geeft aan dat de technische sector een duidelijke verschuiving laat zien in gevraagde vaardigheden.

Technologisch adaptief
Het onderzoek van Textkernel bevestigt dat technologische vaardigheden in alle sectoren steeds belangrijker worden. Daarnaast vraagt de hoogwaardige industrie in Brainport juist voor meer en andere vaardigheden. Beide ontwikkelingen vragen een omslag voor studenten, werknemers, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en overheden. En leidt naar een gezamenlijk doel: iedereen in Brainport 100% technologisch adaptief. Voldoende goed gekwalificeerd personeel is een randvoorwaarde om de innovatie en internationale concurrentiekracht van Brainport te versterken.

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag.
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)