BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Zuid-Nederland met andere Europese topregio’s aan zet voor meer groei en werkgelegenheid

30 januari 2014

Vijftien Europese industrieregio’s, waaronder Brabant, vragen aan de Europese Raad van regeringsleiders om serieus werk te maken van een nieuw Europees industriebeleid. Deze regio’s, die zichzelf beschouwen als koplopers in Europa en zich nu samen presenteren onder de noemer ‘Vanguard’, pleiten ervoor maximaal in te zetten op de sterke, innovatieve industriële sectoren. Europa is sterk in innovatie, alleen de stap tussen ontwikkeling en productie is nog vaak een te grote horde. De regio’s willen op dat vlak het voorbeeld geven en zo bijdragen tot groei en werkgelegenheid.

Op donderdag 30 januari 2014 wordt op de residentie van minister-president Kris Peeters van Vlaanderen in Brussel een volgende stap gezet in dit initiatief van de regio’s. Op uitnodiging van de Vlaamse minister-president Kris Peeters zullen vijftien regio’s in Brussel een brief ondertekenen die gericht is aan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. Namens Zuid-Nederland nemen gouverneur Bovens (provincie Limburg), Commissaris van de Koning Van de Donk (provincie Noord-Brabant) en gedeputeerde De Reu (provincie Zeeland) deel aan de bijeenkomst.

Het initiatief van de Europese regio’s probeert daarnaast een stimulans te zijn voor grensoverschrijdende samenwerking. Om effectief te kunnen concurreren zullen bedrijven moeten uitblinken op wereldschaal. Zij moeten steeds meer met elkaar, maar ook met onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken om innovatie te bevorderen. Regionale overheden kunnen interregionale samenwerking op verschillende manieren stimuleren.

De Zuid-Nederlandse samenwerking staat in deze opvatting zeker niet alleen. Initiatiefnemer Vlaanderen is een partner waarmee al wordt samengewerkt, net als met bijvoorbeeld de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in Vlaanderen, Zuid-Nederland en Noordrijn-Westfalen werken onder meer samen op het gebied van de vergroening van de chemie en de ontwikkeling van nieuwe zonneceltechnologie. Op deze gebieden wil Zuid-Nederland wereldwijd de concurrentie aangaan.

De vijftien ‘Vanguard’ regio’s zijn: Asturië, Baden-Württemberg, Baskenland, Lombardije, Nordrhein-Westfalen, Malopolska, Schotland, Wallonië, Skåne, Zuid-Nederland, Tampere, Opper-Oostenrijk, Rhône-Alpes, Noord-Portugal, Vlaanderen.

Klik hier voor de VanGuard brochure.