BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Zuid-Nederland voorzitter Vanguard Initiative

03 februari 2016

Zuid-Nederland speelt dit half jaar, wanneer ook Nederland voorzitter is van de Europese Raad, een belangrijke rol in Europa. De provincie Noord-Brabant coördineert namelijk, namens Zuid-Nederland, het voorzitterschap van een belangrijk Europees regionetwerk, het Vanguard Initiative waarbij Brainport Network nadrukkelijk is betrokken.

De eerste politieke bijeenkomst vindt plaats op 24 februari. De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, zit deze voor. De netwerkleden, vertegenwoordigers van 28 Europese regio’s, staan dan stil bij de resultaten van de industriële innovatieagenda van 2015. Ook besluit het VI wat de prioriteiten van 2016 worden.

Matchmaking Event
Op 25 februari vindt het Vanguard Initiative MatchMaking Event plaats in Brussel. Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering, is daar gastheer namens Zuid-Nederland. Tijdens dit evenement zoeken bedrijven en een vijftal grootschalige Vanguard demonstratieprojecten de samenwerking, onder meer op het gebied van biobased processing en industriële 3D printing. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie. Eurocommissaris Cretu levert een bijdrage door het belang van het VI-netwerk, dat de concurrentiepositie van Europa versterkt, te onderstrepen.

Uitgelezen kans
De regio Zuid-Nederland is een van de 28 Europese regio’s die deelnemen aan het Europese innovatienetwerk Vanguard Initiative. Dit netwerk helpt de regio een sterke positie te verwerven in de Europese industriële innovatieagenda. Voor Zuid-Nederland is deze voorzittersrol een uitgelezen kans om onze industriële hotspots, zoals de Green Chemistry Campus, Solliance, de Smart Industry Field Labs (onder andere De digitale fabriek) en het Imec and TNO Holst centre, in de schijnwerper te zetten. Om deze industrieën te versterken, zet het VI in op de ontwikkeling van demonstratieprojecten. Deze richten zich op onder meer op:

  • 3D-printen
  • efficiënte en duurzame productieprocessen
  • biobased economy
  • en nanotechnologie

De constructieve samenwerking tussen de partners van het netwerk en de Europese Commissie legt de verbinding tussen de regionale en Europese fondsen en de VI-projecten. Zo komen Europese fondsen ook ten goede aan versterking van de economie in Zuid-Nederland. Daarom zijn overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit het Brainport Network en het Delta Region Network zeer betrokken.

www.s3vanguardinitiative.eu

Voor meer vragen, neem contact op met Wim de Kinderen : w.dekinderen@brainportdevelopment.nl