Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Bedrijfsfinanciering voor iedere behoefte

Voor ondernemen geldt: de kosten gaan voor de baten uit. Een mooi businessplan op zak? Net gestart? Hard aan het groeien? In welke levensfase uw bedrijf zich ook bevindt, u heeft behoefte aan kapitaal. Dan is het goed om te weten dat er veel geld beschikbaar is op de kapitaalmarkt. En niet alleen in de vorm van leningen en subsidies. Bent u een innovatieve ondernemer, dan kunt u ook rekenen op de interesse van investeerders die risicokapitaal in de aanbieding hebben.

De hoogte van het benodigde bedrag, de vorm (aandelen, lening, subsidie) en het risicoprofiel verschillen per fase en zijn bepalend voor de financiële mogelijkheden. In de preseed- en startfase is het vaak realistischer om een beroep te doen op (semi-)publieke instrumenten, zoals subsidies, overheidsregelingen en bijzondere regelingen.

Waarom Brainport Eindhoven?

Brainport Eindhoven onderscheidt zich in het financieringslandschap door de goede samenwerking tussen de verschillende financiers binnen de regio. De financiers weten elkaar via korte communicatielijnen zodoende snel te vinden. Een voorbeeld hiervan is Braventure. Ook heeft Brainport Eindhoven door haar geïntegreerde financieringsnetwerk een goede aansluiting met financiers buiten de regio. De unieke samenwerking maakt meer mogelijk voor bedrijven. Adviseurs verwijzen u door naar de juiste partners en partijen werken samen om meer mogelijk te maken voor bedrijven op zoek naar financiering. Zo kunt u versneld starten en groeien in Brainport Eindhoven.


Mkb financieringsgids

Op de website mkb financieringsgids wordt de werking van de kapitaalmarkt uitgelegd en zijn alle mogelijke financieringsmogelijkheden verzameld. Deze zijn middels een aantal korte vragen te selecteren op de behoefte van de ondernemer. Zo kan een ondernemer inzicht krijgen in de mogelijkheden en vervolgens met een adviseur samen de meest geschikte financieringsoplossing uitwerken. Ga voor een totaaloverzicht van alle mogelijkheden naar de website van mkb financieringsgids.

NEXT MOVE ADVISEURS HELPEN U VERDER

Next Move vormt de toegangspoort tot al deze initiatieven. Studenten met een idee voor een bedrijf, starters die al op weg zijn en mkb'ers die bezig zijn met nieuwe plannen, iedereen stapt eerst naar Next Move. De businessdevelopers van Next Move werken mee aan het business model, de marktgang en financiering en leggen contact met experts die kunnen bijdragen aan een succesvolle businesscase. Bekijk hieronder een aantal belangrijke initiatieven. 

Neem contact op met de adviseurs van Next Move via 040 751 78 00 of mail naar Next Move

Financiering voor uw bedrijf bespreken?

Neem direct contact op!
Piet van der Wielen
Programmamanager Business

Braventure

Braventure biedt financieringsmogelijkheden zoals het nieuwe Brabant Startup Fonds (BSF). De provincie Noord-Brabant heeft dit fonds opgericht en gevuld met €10 miljoen voor het verstrekken van leningen voor de eerste fase van een startup: het uitwerken van ideeën en het ontwikkelen van een beginnend bedrijf.

Get your idea moving

Venture Capital Desk

Een centraal loket op de High Tech Campus Eindhoven, waar innovatieve startups terecht kunnen voor ondersteuning en advies op het gebied van financiering. Het VC desk ondersteunt hen bij het loskrijgen van financiering bij banken en venture capitalists.

Het VC desk voor Brainport

BOM Brabant Ventures

BOM Brabant Ventures investeert risicodragend in Brabantse ondernemingen. De investeringen richten zich met name op startende en groeiende ondernemingen, maar ook op volwassen bedrijven met een innovatief karakter.

Bekijk de mogelijkheden

Borgstelling MKB Kredieten

Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

Bekijk het borgstellingskrediet

RVO Innovatiekrediet

U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase.

Het Innovatiekrediet van RVO

RVO Vroegefasefinanciering

Vernieuwende producten en ideeën kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een cruciale fase hierbij is de stap van idee tot de aanvang van de productontwikkeling: creëren en verifiëren van commerciële concepten, identificeren van de geschikte markt en ontwikkelen van de juiste licenties (IP’s).

Van plan naar start

Kredietunie Brabant

Kredietunie Brabant brengt kredietgevers en ondernemers met een kredietbehoefte samen binnen een coöperatie. Succesvolle ondernemers stellen middelen, contacten, kennis en ervaring beschikbaar om collega ondernemers in de eigen regio vooruit te helpen. Het besloten netwerk maakt de kredietverlening persoonlijk en vertrouwd.

Ervaar meer over de Kredietunie Brabant