Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Sterker dankzij samenwerking

De kracht van Brainport Eindhoven is de kracht van samenwerking. Dat geldt zeker ook voor bedrijven. Binnen Brainport Eindhoven bestaan diverse clusters van bedrijven die samen werken en samen innoveren. Ondernemers ontmoeten elkaar ook in de diverse netwerken die vaak gekoppeld zijn aan een bepaalde branche of thema.

Clusters

Clusters zijn groepen van bedrijven die op de lange termijn samenwerken. Bedrijven hebben inhoudelijke raakvlakken met elkaar, omdat ze actief zijn in vergelijkbare sectoren. Samen werken ze actief aan oplossingen voor uitdagingen die ze ieder voor zich niet aan kunnen; denk aan technologieontwikkeling, internationalisering of arbeidsmarktvraagstukken. Onderwijs- en kennisinstellingen kunnen zich aansluiten bij een cluster, net als overheidspartijen, maar dat is niet altijd het geval. Samenwerking in deze bedrijfseconomische clusters levert bedrijven concurrentievoordeel op en maakt ze daarmee sterker. In de Brainport regio kennen we een aantal succesvolle clusters, die allemaal heel verschillend zijn in hun grootte, leeftijd, gezamenlijke doelen, type en herkomst van leden en de activiteiten die ze samen oppakken.

Bekijk hieronder de clusters in Brainport Eindhoven.

Meer weten of aansluiten bij een cluster?

Neem contact op!
Anne van der Velden
Adviseur Strategie en Monitoring

Brainport Industries

De leidende 1e, 2e, en 3e-lijns high tech toeleveranciers in Nederland vormen samen het unieke high tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Bekijk het netwerk van Champions League van toeleveranciers

HighTech Software cluster

Het High Tech Software cluster is een samenwerking van ruim 30 midden- en kleinbedrijven op het gebied van softwareontwikkeling. De deelnemende bedrijven ontwikkelen software voor complexe, industriële processen en machinebouw of voor de verbetering ervan.

Werk mee met HighTech Software

Food Tech Brainport

Food Tech Brainport functioneert als een business accelerator die mkb'ers helpt om vooruitstrevende kennis of ontwikkelingen op het gebied van food technologie om te zetten in commercieel haalbare producten, processen en diensten die zich weer vertalen in economische groei en export.

Maak kennis met food technologie

Photon Delta

Het Photon Delta ecosysteem vormt een unieke hotspot op nationale en internationale schaal op het gebied van fotonica. Bedrijven en de kennisinstellingen, ondersteund door de regionale overheid, richten zich op de ontwikkeling en commercialisatie van geïntegreerde fotonische chips en alle mogelijke toepassingen daarvan in apparatuur.

Leer het Photon Delta ecosysteem kennen

Slimmer Leven 2020

Slimmer Leven 2020 is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Het bundelt ruim 60 partijen met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Werk ook samen aan zorg, wonen en welzijn

https://www.sportsandtechnology.com/

Het cluster Sports and Technology is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en SportFieldLabs met als doel om samen te komen tot (sociale en technologische) innovaties op het gebied van sport en vitaliteit. Belangrijk is het delen van kennis en ervaringen in een sfeer van open innovatie en co-creatie.

Ontdek meer over Sports and Technology

Devlab

Devlab is een coöperatief onderzoeksinstituut van Nederlandse hightech mkb'ers. Met een origineel concept ontstaat effectieve en duurzame kenniscirculatie tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven door samen te werken met universiteiten en hogescholen. Door technologische voorsprong weten de bedrijven meer business te creëren.

Creëer business met Devlab

Automotive NL

AutomotiveNL bevordert een bloeiende Nederlandse automotive sector door zowel nationaal als internationaal de sector te profileren en te representeren bij OEM's en automotive toeleveranciers, koepelorganisaties, clusterorganisaties en overheden. De inhoudelijke focusgebieden zijn Smart Mobility en Green Mobility.

Meer over AutomotiveNL

Solliance

Solliance is het samenwerkingsverband van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie. Door infrastructuur te bundelen, onderzoekprogramma’s af te stemmen en intensieve samenwerking met het bedrijfsleven aan te gaan heeft Solliance de ambitie om de regio als wereldspeler op de kaart te zetten.

Maak kennis met Solliance

Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation richt zich op het versterken van de positie van design, haar ontwikkeling en belang. Niet alleen door te faciliteren en ondersteunen, maar ook door te cureren en een voortrekkersrol te spelen.

Lees meer over de Dutch Design Foundation

Biotech Systems Platform

Het Biotech Systems Platform (BSP) is een kraamkamer, aanjager en vormgever voor versnelde clustervorming rondom bedrijven actief op de cross-over van high tech en bio-life tech sectoren. Doel van het platform zijn nieuwe innovatiekansen, samenwerkingen en producten.

Bekijk de innovatiekansne in high tech en bio-life-tech

Dutch Institute for Technology, Safety & Security

DITSS brengt kennis, kunde en ervaring bij elkaar om samen veiligheidsvraagstukken op te lossen. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven verbinden zich en ontwerpen sociale en technologische innovaties.

Meer over technologische en sociale innovatie

Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland

Het KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie door wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar te brengen.

Maak kennis met Stichting KIEN

Smart Energy Regions

Smart Energy is het label waaronder een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden de krachten bundelen om concepten van moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren. Deze aanpak past in een overall propositie die in een internationale markt inzetbaar is.

Bekijk de mogelijkheden van Smart Energy

LifeTecZONe

LifetecZONe is een netwerk voor hoofdzakelijk ondernemers die opereren in Life Sciences en Medische Technologie met als doel informatie uit te wisselen over trends, kennis en technologie, waardoor samen nieuwe product-marktcombinaties worden ontwikkeld.

Lees meer over LifetecZONe

DSP Valley

DSP Valley is een onafhankelijk cluster in slimme elektronische systemen en geïntegreerde technologische oplossingen. DSP Valley heeft 100+ leden: universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven, van kleine start-ups en MKB’ers tot grote internationale ondernemingen met een lokale R&D-activiteit.

Lees hier meer over DSP Valley