Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Toekomstbestendige Maakindustrie


Niet alleen succesvol zijn, maar in de toekomst ook blijven. Dat is de uitdaging waar ondernemers in Brainport Eindhoven voor staan. De wereld verandert snel en er zijn talloze innovaties (denk aan 3D printers, handlingrobots) en nieuwe technologieën (zoals Internet of Things, augmented reality, big data) om van te profiteren. Op welke manier kunnen ondernemers zich optimaal voorbereiden op de toekomst zodat de concurrentiekracht wordt vergroot en er sneller en betrouwbaarder aan klantwensen kan worden voldaan? Wij staan aan de lat om ondernemers hierbij te helpen! 

Voor wie?

Het project Toekomstbestendige Maakindustrie is er voor industriële maakbedrijven in Brainport Eindhoven (Zuidoost-Brabant) die met vernieuwing aan de slag willen. 

Wat houdt het in?

Ondernemers leren van elkaar en maken kennis met alles wat er al beschikbaar is in de regio om hen verder te helpen; aan organisaties, werkplaatsen, fieldlabs, projecten, etc. We benutten de kracht van het regionale netwerk door ondernemers uit de Kempen, Eindhoven, de A2-gemeenten en de Peel bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Het is niet alleen kennis uitwisselen, maar juist ook deze kennis omzetten in actie. De vertaling maken naar het eigen bedrijf en inzien welke verandering het meest en het beste resultaat oplevert, om daar vervolgens ook echt van te profiteren!   

Bedrijventour

Altijd al willen weten hoe het bedrijf twee deuren verder omgaat met de nieuwste technologieën? Vind je het interessant te ervaren hoe een andere ondernemer omgaat met het groeiende personeelstekort? Zou jij graag eens een kijkje willen nemen bij innovatieve maakbedrijven uit de regio? Om de volgende stap te zetten, moeten bedrijven samenwerken en ideeën delen. Brainport Development wil jou als ondernemer verder helpen door je te verbinden aan andere ondernemers. Meer informatie over de bedrijventour vind je hier

Bedrijfsscan 

Met het invullen van de Fabriek van de Toekomst-bedrijfsscan weet je waar je bedrijf staat op het gebied van automatisering en digitalisering van je productie. Na het invullen ontvang je direct een rapport met diverse inzichten en welke transformaties in je bedrijf de sleutel vormen tot succes. Als je geïnteresseerd bent, kan je daarna een gratis adviesgesprek aanvragen. Klik hiervoor het starten van de gratis en laagdrempelige bedrijfsscan.

Leerkringen

In kringen leren ondernemers van elkaar en van experts. Ze wisselen ervaringen uit en trekken de regio in om werkplaatsen, (kennis-)instellingen en proeftuinen te bezoeken. Iedere Leren van elkaar-kring richt zich op een specifiek thema of vraagstuk, zoals automatisering van metaalbewerkingsprocessen, digitale bedrijfsprocessen (software/ERP), servitization, cyber security of sensoring. Na een aantal sessies is er een concreet resultaat: ondernemers hebben handvatten voor een onderbouwd verbeterplan in handen, of misschien al een verandering doorgevoerd.

Ben je een ondernemer van een industrieel maakbedrijf in Brainport Eindhoven (Zuidoost-Brabant) die: 

 • een probleem of uitdaging heeft waarvan je verwacht dat het beter (digitaal) organiseren van je bedrijf een oplossing kan bieden? 
 • graag van collega-ondernemers wil leren? 
 • meer uit de Brainportregio denkt te kunnen halen? 
 • de directeur of bedrijfsleider (met beslissingsbevoegdheid) kan vrijmaken? 

Sluit je dan bij ons aan om in een kleine setting van maximaal 10 (gelijkgestemde) ondernemers uitdagingen/casussen te bespreken om er vervolgens actief mee aan de slag te gaan! 

Wat levert het op? 

 • Je krijgt eerlijke feedback/advies op je eigen vraagstuk, tips en contacten van collega-ondernemers; 
 • Je kunt goed voorbereid de toekomst tegemoet zien; 
 • Je bent verzekerd van meedenkcapaciteit, vaste afspraken met jezelf en anderen en nieuwe projecten en initiatieven in de Brainportregio. 

Welke uitdaging heb jij om toekomstbestendig te zijn? We horen graag van je waarmee we je kunnen helpen!

Op dit moment lopen of starten de volgende leerkringen. Wilt u zich aanmelden voor een leerkring of heeft u een vraag mail dan naar Astrid van Deelen en Monique Sonnemans.

1. Leerkring Servitization (gestart op 11 juni 2018)

 • In kleine setting met 6 á 8 gelijkgestemde ondernemers gaan we in gesprek over de kansen en uitdagingen van Servitization. Door het combineren van de huidige stand van de techniek en mogelijkheden van big data, creëren we perspectief om ons business model te verrijken met nieuwe vormen van dienstverlening naast het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van machines. Nieuwe dienstverlening die veel lucratiever kan zijn dan onze primaire levering van het machinepark. Echter is het benutten van dat perspectief in de dagelijkse praktijk nog niet zo gemakkelijk. We doen dit in 2 opeenvolgende bijeenkomsten, waarbij we in de eerste bijeenkomst wat dieper ingaan op de achtergrond en theoretisch kader van Servitization + de context waarin je je als bedrijf begeeft als je hierop wilt ontwikkelen. Tussen de 2 bijeenkomsten in, vult iedereen een maturity scan in, waardoor de deelnemers inzicht krijgen op welke deelgebieden hun organisatie zich al ontwikkeld heeft. Mede op basis van de resultaten van deze scan gaan we in de tweede bijeenkomst de dialoog met elkaar aan om de praktijk van de deelnemers te verkennen en te bespreken wat de logische vervolgstappen zijn in de reis naar Servitization

2. Leerkring Groeien (1), ondanks tekort aan technisch personeel (gestart op 11 juni 2018)

 • We zullen in vier bijeenkomsten actief met elkaar ervaringen delen over hoe meer focus gelegd kan worden op waardetoevoeging en het beter benutten van je team. We volgen de uitdagingen en vragen uit de groep. In de eerste bijeenkomst kijken we door de bril van jullie klanten en hoe er verbeteringen mogelijk zijn vanuit verkoop en jullie klantenportefeuille. En we inventariseren welke items jullie het meest gaan helpen, denk hierbij aan:
  • communicatie/hoe krijg ik het tussen de oren van mijn personeel,
  • verandermanagement,
  • personeel zelf verantwoording geven in verbeteringen,
  • denken in processen,
  • denken in meerwaarde voor de klant
  • digitaliseringsoplossingen

3. Leerkring Groeien (2), ondanks tekort aan technisch personeel (startdatum: 26 september 2018. Nog enkele plaatsen vrij!)

4. Leerkring circulair/duurzaam ondernemen (startdatum: nog te bepalen. Stuur een mailtje als u interesse hierin heeft)

Initiatief van 

Brancheorganisatie en regionale partijen: het FME, de Koninklijke Metaalunie, het Kempisch Ondernemers Platform - KOP, Innovatiehuis De Peel en het Metaalhuis versterken op deze manier, samen, hun technische achterban en lokale bedrijven. Brainport Development is de initiatiefnemer en trekker van het project.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Meer weten of aanhaken?

Neem dan contact met ons op!
Monique Sonnemans
Project manager