BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Campus Community

Eén van de unieke kwaliteiten van het Brainport ecosysteem betreft de aanwezigheid van innovatiecampussen die fungeren als broedplaats en magneet voor innovatie, nieuwe bedrijvigheid en talent. De Brainport Campus Community kent maar liefst vier top- innovatiecampussen met ieder hun eigen expertisegebieden. Daarnaast zijn er nog drie campussen in oprichting.

Dynamische, open innovatiecultuur

Onderdeel zijn van de Brainport Campus Community is inspirerend. Hier werken, studeren en experimenteren slimme en ondernemende mensen samen in een hoogwaardige technologische omgeving. Met als doel baanbrekende technologieën en producten te ontwikkelen, die de oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen kunnen zijn.

Bekijk hieronder de campussen in Brainport.

Meer weten over de campussen in Brainport?

Neem contact op!
Pieter Noordzij
Manager Business Development

De grootste Brainport campussen

High Tech Campus Eindhoven

Open innovatie voor bedrijven, instituten, onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers.

Strijp-s

Een creatieve omgeving met een hoog kwaliteits- en voorzieningenniveau.

TU/e Science Park

Een ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers.

Automotive campus

De Automotive campus is hét kenniscentrum in de automotive sector.

Food Tech Park

Het park is een unieke omgeving waar food MKB-ondernemingen elkaar inspireren.

Health Innovation Campus

Het knooppunt waar partijen samenwerken, kennis delen en ontwikkelen op het gebied van health.

Eindhoven & More

Het centrum bruist met diverse locaties voor start-ups en ondernemers.

Brainport Industries Campus

De Brainport Industries Campus is de locatie voor de hightech maakindustrie.