BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Automotive Campus

De Automotive Campus biedt ruimte aan bedrijven, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en private en publieke onderzoeks- en testcentra op het gebied van automotive technologie en slimme mobiliteit. Kennis en bedrijven worden samengebracht met als doel het bevorderen van samenwerking, kennisdeling en open innovatie. De campus functioneert bovendien als kenniscentrum binnen Brainport en de Nederlandse automotive sector.

www.automotivecampus.com

High Tech Campus Eindhoven

Open innovatie voor bedrijven, instituten, onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers.

Bekijk de campus

Strijp-S

Een creatieve omgeving met een hoog kwaliteits- en voorzieningenniveau.

Bekijk de campus

TU/e Science Park

Een ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers.

Bekijk de campus

Automotive Campus

De Automotive campus is hét kenniscentrum in de automotive sector.

Bekijk de campus