BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Food Tech Park Brainport (in ontwikkeling)

De droom van Food Tech Brainport is gezond eten voor iedereen zonder verspilling. Zorgen voor mogelijkheden voor een voedselproductie zonder verspilling én nieuwe vormen van voeding die ons helpen om gezond te leven en te eten. En dat is hard nodig. Want de manier waarop we nu met voedsel omgaan levert grote problemen op. Er is niet alleen behoefte aan méér voedsel omdat het aantal mensen groeit, maar ook aan ánder voedsel omdat de welvaart in sommige werelddelen toeneemt en zij meer te besteden hebben. Daar komt bij dat de manier waarop we ons voedsel nu produceren extreem veel bouwstoffen per product kost. Ook wordt er veel voedsel ongebruikt weggegooid! Zo putten we onze aarde uit en brengen we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar. Dat moet anders en het kan ook anders.

Food Tech Brainport faciliteert en versnelt dan ook het op de markt brengen van nieuwe technologische oplossingen die verspilling van voedsel en bouwstoffen tegengaan. Hiermee ondersteunt Food Tech Brainport ondernemers om de voedselproductie circulair te maken, alles te gebruiken en niets weg te gooien. Food Tech Brainport zet slimme technologieën in die het voor ondernemers mogelijk maakt om nieuwe, smakelijke voeding te ontwikkelen waarmee we gezond, lang en duurzaam kunnen leven. Deze uitdagende maatschappelijke opgave neemt Food Tech Brainport met vertrouwen op. Innovatie en samenwerking is de sleutel tot versneld succes. Dit doet zij in samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Door het ondersteunen van bedrijven bij nieuwe duurzame productiemethoden van voedsel en bij de vernieuwing van voedsel zelf. Hiermee versterken we ook de Food sector; lokaal, regionaal, Europees en mondiaal. Zo helpen we MKB (+) ondernemers om hun innovaties en nieuwe product-marktcombinaties te versnellen met de bestaande kennis en ervaring bij partners van Food Tech Brainport. Ook breiden we uit met nieuwe technologieën die we naar Helmond halen. Al deze technologieën komen samen op het Food Tech Park, het centrum binnen het expertisecluster, waar ondernemers ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met deze nieuwe technologieën voor de ontwikkeling van hun eigen producten.

Food Tech Brainport zet zich in op:

  • Lokaal voeding produceren en consumeren.
  • Alles van een product gebruiken voor menselijke voeding en niets meer weggooien.
  • De houdbaarheid op een natuurlijke manier verlengen.
  • Efficiënter produceren en energie besparen.
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke grondstoffen.
  • Producten produceren met minder suiker, zout en vet.

Meer informatie op: www.foodtechpark.nl.

High Tech Campus Eindhoven

Open innovatie voor bedrijven, instituten, onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers.

Bekijk de campus

Strijp-S

Een creatieve omgeving met een hoog kwaliteits- en voorzieningenniveau.

Bekijk de campus

TU/e Science Park

Een ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers.

Bekijk de campus

Automotive Campus

De Automotive campus is hét kenniscentrum in de automotive sector.

Bekijk de campus